Ảnh
Video
DANH SÁCH CÂU HỎI
Đặt câu hỏi
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.
Đăng ký hộ kinh doanh
Người hỏi: Lê Khánh Hà Ngày gửi: 8/14/2019 11:07:39 AM
Cơ quan công tác: Maple labs Ngày trả lời: 1/1/0001 12:00:00 AM
Trạng thái: Đã ban hành
Nội dung: Tôi đã đăng ký hộ kinh doanh từ tháng 4/2015, đến tháng 1/2016, tôi có việc gia đình nên tạm ngưng không kinh doanh, đến tháng 5/2015 tôi mới hoạt động trở lại thì được cơ quan thuế thông báo nợ tiền thuế 4 tháng, trong khi thời gian đó tôi đâu có hoạt động. Phía cơ quan thuế làm như vậy là đúng hay sai?Xem thêm blog:phone cleaner , Mobile cleaner , gallery locker, photo locker , in card vis...