Ảnh
Video
DANH SÁCH CÂU HỎI
Đặt câu hỏi
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.
Trợ cấp thôi việc (TCTV)
Người hỏi: Nguyễn Thuỳ Bích Hàn Ngày gửi: 6/15/2018 12:54:40 AM
Cơ quan công tác: Cty MHI Engine system vn Ngày trả lời: 1/1/0001 12:00:00 AM
Trạng thái: Đã ban hành
Nội dung: Kính gởi: Ban Quản Lý VSIP.Liên quan đến "Trợ cấp thôi việc (TCTV)", xin giải đáp giúp tôi trường hợp cụ thể sau:Tôi là nhân viên Công ty MHI Engine System Việt Nam thuộc KCN VSIP 1, từ tháng 28/9/2015 -->16/6/2017, số tháng làm việc thực tế là 21 tháng, tham gia BHXH-BHTN 19 tháng, và 2 tháng đầu (10&11/2015) là thời gian thử việc, không tham gia BHXH-BH...