Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore thông tin đến các doanh nghiệp về việc hỗ trợ kinh phí trao học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó và tặng quà Tết trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn lần thứ XVIII tỉnh Bình Dương năm 2019 
Kính gửi: Ban Giám đốc các Công ty trong KCN Việt Nam – Singapore và KCN Mapletree. Thực hiện công văn số 2821/UBND-VX ngày 14/6/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tổ chức Ngày hội ...
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẬP NHẬT THÔNG TIN PHIẾU GHI CHÉP NHU CẦU LAO ĐỘNG NĂM 2019 VÀ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ GHI CHÉP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP/ HỢP TÁC XÃ PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2019 
Kính gửi: - Tổng giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp; - Trưởng chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện trong khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A, Mapletree. Thực hiện Kế hoạch số ...
LIÊN KẾT