Ảnh
Video
 
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – SINGAPORE

Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp Việt Nam - SINGAPORE
Địa chỉ : Tầng 3 Tháp A Tòa Nhà Trung tâm Hành chính Tỉnh Bình Dương
Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0274) 3 743 901/ 902/ 904/ 905. Fax: (0274) 3 743 903 - Email: bqlvsip@binhduong.gov.vn