Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc báo cáo tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. 
Trong thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng, và hiện nay đã bùng phát tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới, tác động lớn đến nền kinh ...
 
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện thường trú UMW Equipment & Engineering Pte Ltd tại tỉnh Bình Dương 
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện thường trú UMW Equipment & Engineering Pte Ltd tại tỉnh Bình Dương
LIÊN KẾT