Thông báo Ban
 
Thực hiện công văn số 3974/SLĐTBXH-LĐTL.BHXH ngày 23/11/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Dương lịch, Âm lịch; chi trả tiền lương năm 2018, tiền thưởng Tết Nguyên đán năm ...
 
Thực hiện công văn số 3652/SLĐTBXH-VL.ATLĐ ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động năm ...
 
Thực hiện công văn số 3236/SLĐTBXH-VL.ATLĐ ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về việc báo cáo đánh giá thực trạng về tình hình tuyển, ...
 
Theo quy định của pháp luật hiện hành, Giấy phép lao động hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 7 và 8 Điều 172 của Bộ luật lao động và được quy định tại Điều 17 của Nghị định ...
 
PHẦN I HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU GHI CHÉP THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP/HỢP TÁC XÃ PHI NÔNG NGHIỆP PHẦN II HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP/HỢP TÁC XÃ PHI NÔNG NGHIỆP
 
Thực hiện công văn số 1536/SLĐTBXH-VL.ATLĐ ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu ...
 
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc cấp tài khoản sử dụng hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo Thông báo ...
 
Thực hiện công văn số 5236/SLĐTBXH-VL.ATLĐ ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2017. ...
 
Thực hiện công văn số 302/SLĐTBXH-VL.ATLĐ ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thông báo thực hiện văn bản mới ban hành. Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – ...
 
Ban Quản lý VSIP thông báo phổ biến Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 15/09/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh BÌnh Dương giai đoạn ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch, Âm lịch; chi trả tiền lương năm 2018, tiền thưởng Tết Nguyên đán năm 2019Thông báo BanTinBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch, Âm lịch; chi trả tiền lương năm 2018, tiền thưởng Tết Nguyên đán năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện công văn số 3974/SLĐTBXH-LĐTL.BHXH ngày 23/11/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Dương lịch, Âm lịch; chi trả tiền lương năm 2018, tiền thưởng Tết Nguyên đán năm 2019. Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp về việc nghỉ tết, chi trả tiền lương năm 2018, kế hoạch thưởng Tết năm 2019. Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đề nghị các doanh nghiệp thực hiện một số nội dung sau:
11/29/2018 23:00YesĐã ban hành

1. Nghỉ Tết năm 2019

Người lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương những ngày tết sau đây:

- Tết Dương lịch: 01 ngày (thứ ba, ngày 01/01/2019).

- Tết Nguyên đán Kỷ Hợi: 05 ngày.

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch do người sử dụng lao động lựa chọn 01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm âm lịch hoặc 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm âm lịch. Trường hợp nếu ngày nghỉ tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Người sử dụng lao động trao đổi với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở về lịch nghỉ trước và sau Tết Nguyên đán nhằm tạo điều kiện cho người lao động có đủ thời gian về quê đón Tết Nguyên đán và thông báo công khai để người lao động biết và thực hiện.

2. Ngày nghỉ hằng năm được hưởng nguyên lương: Người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm, thì doanh nghiệp sắp xếp, bố trí để người lao động được nghỉ hoặc thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ. Khi nghỉ hằng năm, người lao động được tạm ứng trước một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ.

3. Đề nghị các doanh nghiệp phối hợp, trao đổi với tổ chức công đoàn cơ sở rà soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng để thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động theo nội dung đã thỏa thuận; xây dựng phương án thưởng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 và thông báo cho người lao động biết.

Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn, người sử dụng lao động cần trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động để cùng phối hợp, có kế hoạch thưởng Tết và hỗ trợ cho người lao động.

4. Báo cáo tình hình chăm lo đời sống cho người lao động

a. Thống kê, dự báo số lượng công nhân lao động xa quê ở lại ăn tết tại tỉnh Bình Dương của doanh nghiệp.

b. Báo cáo tình hình chăm lo đời sống cho người lao động dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019: giải quyết các chế độ chính sách, tiền lương, tiền thưởng, kế hoạch về thời gian nghỉ tết, hỗ trợ người lao động về quê đón tết bằng các hình thức (Hợp đồng xe đưa/ rước hoặc mua hộ vé xe hoặc hỗ trợ tiền xe), hỗ trợ quà tết cho người lao động …

c. Báo cáo tình hình tiền lương năm 2018 và tiền thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Các doanh nghiệp báo cáo tình hình tiền lương năm 2018, kế hoạch thưởng Tết năm 2019 cho người lao động theo biểu mẫu số 01(đính kèm) và gửi trước ngày 15/12/2018.

Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đề nghị  các doanh nghiệp báo cáo các nội dung trên về Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, địa chỉ: Tầng 3A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương hoặc gửi qua thư điện tử: bqlvsip@binhduong.gov.vn theo đúng thời gian nêu trên để Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore tổng hợp báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương./.

Chi tiết văn bản và mẫu báo cáo đính kèm merge.pdf Công văn BC tết 2018 - BQL.doc

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Na​m - Singapore

Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam –Singpore đề nghị các Doanh nghiệp thực hiện báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động năm 2018Thông báo BanTinBan quản lý Khu công nghiệp Việt Nam –Singpore đề nghị các Doanh nghiệp thực hiện báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện công văn số 3652/SLĐTBXH-VL.ATLĐ ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2018.
Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam –Singpore đề nghị Tổng giám đốc doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh sản xuất, Trưởng văn phòng đại diện trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A và Mapletree thực hiện báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động năm 2018
11/6/2018 8:00NoĐã ban hành

1. Nội dung báo cáo theo 03 biểu mẫu sau:

 • Mẫu số 3: Báo cáo tình hình thay đổi về  lao động năm 2018;
 • Mẫu số 6: Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài năm 2018;
 • Phụ lục II: Báo cáo công tác an toàn – vệ sinh lao động năm 2018.

  Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động trong năm 2018 và chưa thực hiện báo cáo khai trình về tình hình sử dụng lao động theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH thì báo cáo thêm Mẫu số 05.

  Các biểu mẫu báo cáo trên doanh nghiệp có thể tải về đính kèm công văn này.

  2. Thời hạn nộp báo cáo: trước ngày 20/11/2018.

            Số liệu báo cáo ƯỚC TÍNH đến hết tháng 12 năm 2018.

  3. Nơi nhận báo cáo:
 • Bộ phận Một Cửa Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Quầy 29 Trung tâm Hành chính công – Khu A, Toà nhà Trung tâm Hành chính tỉnh, Phường Hoà Phú, TP.TDM, tỉnh Bình Dương.
 • Doanh nghiệp có thể gửi bản scan báo cáo (phải có chữ ký và con dấu) về địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn.

  Mọi chi tiết thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại: 0274.3743901, Fax: 0274.3743903.

Ban quản lý đề nghị các doanh nghiệp triển khai thực hiện sớm và nộp báo cáo đầy đủ theo đúng thời hạn./.

Các biểu mẫu đính kèm: Mẫu số 03.doc Mẫu số 05.doc Mẫu số 06.doc PHỤ LỤC II.docx

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore đề nghị các doanh nghiệp báo cáo tình hình tuyển, quản lý lao động tại doanh nghiệp theo công văn số 1303/BQL-VP ngày 08/10/2018Thông báo BanTinBan quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore đề nghị các doanh nghiệp báo cáo tình hình tuyển, quản lý lao động tại doanh nghiệp theo công văn số 1303/BQL-VP ngày 08/10/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện công văn số 3236/SLĐTBXH-VL.ATLĐ ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về việc báo cáo đánh giá thực trạng về tình hình tuyển, quản lý lao động tại địa phương.
10/9/2018 16:00NoĐã ban hành

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam –Singpore đề nghị Tổng giám đốc doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh sản xuất, Trưởng văn phòng đại diện trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A và Mapletree thực hiện báo cáo tình hình tuyển, quản lý lao động tại doanh nghiệp theo mẫu đính kèm và gửi về địa chỉ:

Bộ phận Một Cửa - Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore: Quầy 29 Trung tâm Hành chính công – Khu A, Toà nhà Trung tâm Hành chính tỉnh, Phường Hoà Phú, TP.TDM, tỉnh Bình Dương.

Doanh nghiệp có thể gửi bản scan báo cáo về địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn.

Thời hạn nộp báo cáo: trước ngày 15/10/2018.

Mọi chi tiết thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại: 0274.3743901 – 3743904, Fax: 0274.3743903.

Ban quản lý đề nghị các doanh nghiệp nộp báo cáo đầy đủ theo đúng thời hạn./.

Chi tiết theo văn bản đính kèm: Fast color scan to a PDF file_200007.pdf Fast color scan to a PDF file_200008.pdf

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Ban quản lý nhắc nhở việc nộp lại giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài khi người lao động nghỉ việc, hết thời hạn làm việc tại công tyThông báo BanTinBan quản lý nhắc nhở việc nộp lại giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài khi người lao động nghỉ việc, hết thời hạn làm việc tại công ty/ThuVienAnh/Giaiba.jpg
Theo quy định của pháp luật hiện hành, Giấy phép lao động hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 7 và 8 Điều 172 của Bộ luật lao động và được quy định tại Điều 17 của Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ và Điều 12 của Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
10/2/2018 14:00NoĐã ban hành

​Ngoài ra, theo quy định tại Điểm e, Khoản 2, Điều 45 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú người nước ngoài: "Thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh về việc người nước ngoài được cấp giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú còn thời hạn nhưng không còn nhu cầu bảo lãnh trong thời gian tạm trú tại Việt Nam và phối hợp với cơ quan chức năng yêu cầu người nước ngoài xuất cảnh".


Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện việc thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp hết hiệu lực theo quy định trên đây để nộp về cho Ban Quản lý theo đúng quy định. Trong đó, chủ yếu là các trường hợp giấy phép lao động của người lao động hết hạn và người lao động nghỉ việc trước thời hạn phải thu hồi theo trình tự quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 17 của Nghị định 11/2016/NĐ-CP.


Để việc quản lý hồ sơ của người lao động nước ngoài tại doanh nghiệp được chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật,  Ban Quản lý đề nghị Tổng Giám đốc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc lưu trữ, quản lý hồ sơ của người lao động nước ngoài, trường hợp có giấy phép lao động hết hạn hoặc người lao động nước ngoài nghỉ việc trước thời hạn thì phải làm thủ tục thu hồi giấy phép lao động và nộp về Ban Quản lý theo quy định.


Đối với người nước ngoài được cấp giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú còn thời hạn nhưng không còn nhu cầu bảo lãnh trong thời gian tạm trú tại Việt Nam, Ban Quản lý đề nghị công ty thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và phối hợp với cơ quan chức năng yêu cầu người nước ngoài xuất cảnh theo đúng quy định nêu trên./.​

C​hi tiết nội dung văn bản: Fast color scan to a PDF file_1.PDF

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ GHI CHÉP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP/ HỢP TÁC XÃ PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2018Thông báo BanTinTÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ GHI CHÉP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP/ HỢP TÁC XÃ PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

PHẦN I
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU GHI CHÉP THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP/HỢP TÁC XÃ PHI NÔNG NGHIỆP
PHẦN II
HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP/HỢP TÁC XÃ PHI NÔNG NGHIỆP
8/14/2018 11:00YesĐã ban hành
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam –Singpore đề nghị các doanh nghiệp thực hiện báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2018Thông báo BanTinBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam –Singpore đề nghị các doanh nghiệp thực hiện báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện công văn số 1536/SLĐTBXH-VL.ATLĐ ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2018.
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam –Singpore đề nghị Tổng giám đốc doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh sản xuất, Trưởng văn phòng đại diện trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A và Mapletree thực hiện báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2018.
5/29/2018 9:00YesĐã ban hành

 1. Nội dung báo cáo theo các biểu mẫu sau:
  - Mẫu số 3a: Báo cáo tình hình thay đổi về  lao động 6 tháng đầu năm 2018; Mẫu số 03a.doc
  - Mẫu số 06: Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm 2018; Mẫu số 06.doc
  Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động trong năm 2018 và chưa thực hiện báo cáo khai trình về tình hình sử dụng lao động theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH thì báo cáo thêm Mẫu số 05. Mẫu số 05.doc
  Các biểu mẫu báo cáo trên doanh nghiệp có thể tải về theo địa chỉ sau: http://bqlvsip.binhduong.gov.vn Mục Thông báo của Ban Quản lý hoặc đính kèm công văn này.
 2. Thời hạn nộp báo cáo: trước ngày 05/6/2018.
          Số liệu báo cáo ƯỚC TÍNH đến hết tháng 6 năm 2018.
 3. Nơi nhận báo cáo:
 • Bộ phận Một Cửa Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Quầy 29 Trung tâm Hành chính công – Khu A, Toà nhà Trung tâm Hành chính tỉnh, Phường Hoà Phú, TP.TDM, tỉnh Bình Dương.
 • Doanh nghiệp có thể gửi bản scan báo cáo (phải có chữ ký và con dấu) về địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn.
  Mọi chi tiết thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại: 0274.3743901 – 3743904, Fax: 0274.3743903.

Ban quản lý đề nghị các doanh nghiệp triển khai thực hiện sớm và nộp báo cáo đầy đủ theo đúng thời hạn./.​

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc cấp tài khoản sử dụng hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tưThông báo BanTinBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc cấp tài khoản sử dụng hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc cấp tài khoản sử dụng hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo Thông báo số 184/TB-ĐTDN ngày 16/4/2018 của Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.
4/20/2018 11:00NoĐã ban hành

​Chi tiết vui lòng xem tại đây 184_TB-DTDN.pdf

 BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - SINGAPORE THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ LAO ĐỘNG NĂM 2017Thông báo Ban BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - SINGAPORE THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ LAO ĐỘNG NĂM 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện công văn số 5236/SLĐTBXH-VL.ATLĐ ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2017. Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam –Singpore đề nghị Tổng giám đốc doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh sản xuất, Trưởng văn phòng đại diện trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A và Mapletree thực hiện báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động năm 2017
10/24/2017 14:00NoĐã ban hành

Nội dung báo cáo theo 04 biểu mẫu sau:

 • Mẫu số 3: Báo cáo tình hình thay đổi về  lao động năm 2017;

 • Mẫu số 6: Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài năm 2017;

 • Mẫu số 7: Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động năm 2017;

 • Mẫu số 8: Báo cáo công tác an toàn – vệ sinh lao động năm 2017.

  Các biểu mẫu báo cáo trên doanh nghiệp có thể tải về theo địa chỉ sau:http://bqlvsip.binhduong.gov.vn Mục Thông báo của Ban Quản lý hoặc đính kèm công văn này.

 Thời hạn nộp báo cáo: trước ngày 28/11/2017.

Số liệu báo cáo ƯỚC TÍNH đến hết tháng 12 năm 2017.

Nơi nhận báo cáo:

 • Bộ phận Một Cửa Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Quầy 29 Trung tâm Hành chính công – Khu A, Toà nhà Trung tâm Hành chính tỉnh, Phường Hoà Phú, TP.TDM, tỉnh Bình Dương.

 • Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore tại VSIP I, Số 8 Đại lộ Hữu Nghị, VSIP, TX. Thuận An, Bình Dương.

 • Doanh nghiệp có thể gửi bản scan báo cáo (phải có chữ ký và con dấu) về địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn.

  Mọi chi tiết thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại: 0274.3743901 – 3743904   (gặp anh Lên/ chị Quỳnh) hoặc 0274.2476902 (gặp chị Trúc), Fax: 0274.3743903.

Tải các biểu mẫu BIEU MAU - BAO CAO DOANH NGHIEP NAM 2017.doc

Ban quản lý đề nghị các doanh nghiệp triển khai thực hiện sớm và nộp báo cáo đầy đủ theo đúng thời hạn./.

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 15/2016/TT-BLĐTBXH NGÀY 28/6/2016 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM.Thông báo BanTHỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 15/2016/TT-BLĐTBXH NGÀY 28/6/2016 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện công văn số 302/SLĐTBXH-VL.ATLĐ ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thông báo thực hiện văn bản mới ban hành. Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đề nghị các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A và Khu công nghiệp Mapletree thực hiện Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
10/14/2017 14:00NoĐã ban hành

Theo đó, kể từ ngày 12/8/2016, cơ sở tra cứu người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm bao gồm các văn bản sau:
- Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
- Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30/7/1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
- Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
- Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/3/1999 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
- Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
- Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
- Thông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
- Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
Ngoài ra, để thực hiện việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại theo đúng quy định của pháp luật, Ban Quản lý đề nghị các doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Ban Quản lý thông báo đến các doanh nghiệp được biết và triển khai thực hiện.
Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore​
QUYẾT ĐỊNH SỐ 2465/QĐ-UBND NGÀY 15/09/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2017-2020Thông báo BanQUYẾT ĐỊNH SỐ 2465/QĐ-UBND NGÀY 15/09/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2017-2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban Quản lý VSIP thông báo phổ biến Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 15/09/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh BÌnh Dương giai đoạn 2017-2020.
9/14/2017 12:00NoĐã ban hành

Chi tiết Văn bản:​ Xem tại đây

 BAN QUẢN LÝ THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẮT GIẢM THỜI GIAN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BAN QUẢN LÝThông báo Ban BAN QUẢN LÝ THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẮT GIẢM THỜI GIAN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BAN QUẢN LÝ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban Quản lý thông báo về việc cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính của Ban Quản lý
7/14/2017 14:00NoĐã ban hành
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính tại Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Ban Quản lý thông báo việc thực hiện cắt giảm thời gian thực hiện một số thủ tục hành chính (theo danh sách đính kèm) so với thời gian thực hiện các thủ tục hành chính theo Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2016, Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
Thời gian thực hiện: kể từ ngày 17/7/2017.
Công văn và danh sách đính kèm.PDF

​Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.