Thông báo Ban
 
Căn cứ Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức ...
 
Căn cứ Thông báo số 08/TB-UBND ngày 14/01/2019 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương về việc viếng Nghĩa trang liệt sĩ, treo cờ, họp mặt nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và ...
 
Thực hiện theo tinh thần công văn số 85/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác nắm tình hình và chi trả tiền lương tháng ...
 
Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07 tháng 11 năm 2018 quy định quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, có hiệu lực ...
 
Nhằm kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tình hình người lao động nghỉ Tết Nguyên đán năm 2019, lịch làm việc và số lượng lao động làm việc trong Tết và tình hình người lao động trở lại ...
 
Thực hiện theo tinh thần công văn số 4400/SLĐTBXH-VL.ATLĐ ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xác nhận người lao động người nước ngoài di chuyển trong nội bộ ...
 
Căn cứ Thông báo số 282/TB-UBND ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – ...
 
Căn cứ Bộ Luật lao động ngày 18/06/2012; Căn cứ Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao ...
 
Trong thời gian qua, một số công ty đã có văn bản gửi Ban Quản lý KCN Việt Nam – Singapore đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp theo hình thức di chuyển trong nội bộ ...
 
Thực hiện công văn số 3974/SLĐTBXH-LĐTL.BHXH ngày 23/11/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Dương lịch, Âm lịch; chi trả tiền lương năm 2018, tiền thưởng Tết Nguyên đán năm ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện thường trú UMW Equipment & Engineering Pte Ltd tại tỉnh Bình DươngThông báo BanThông báo về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện thường trú UMW Equipment & Engineering Pte Ltd tại tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện thường trú UMW Equipment & Engineering Pte Ltd tại tỉnh Bình Dương
12/25/2019 14:00NoĐã ban hành

​Nội dung thông báomerge.pdf

Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore thông báo về việc treo cờ và nghỉ tết Dương lịch năm 2020Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore thông báo về việc treo cờ và nghỉ tết Dương lịch năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Thông báo số 246/TB-UBND ngày 12/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019) và nghỉ Tết dương lịch 01/01/2020, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore thông báo đến các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A và Mapletree như sau:
12/23/2019 14:00NoĐã ban hành

​1. Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ tết Dương lịch 01/01/2020:

- Các doanh nghiệp phải treo Quốc kỳ trong ngày 01/01/2020.

- Đối với người lao động ở các doanh nghiệp, người lao động được nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương vào ngày 01/01/2020. Nếu ngày nghỉ nêu trên trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo.

- Cán bộ, công chức, nhân viên Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore được nghỉ 01 ngày, ngày 01/01/2020 (thứ tư).

2. Các vấn đề khác:

Trước ngày nghỉ lễ, yêu cầu các doanh nghiệp bố trí cho người lao động làm vệ sinh sạch, gọn trong khu vực công ty; chú trọng công tác phòng chống cháy nổ; bố trí lực lượng trực gác, bảo vệ đơn vị, chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, trong và sau Tết Dương lịch. Trường hợp có diễn biến bất thường xảy ra, đề nghị doanh nghiệp chủ động xử lý đồng thời báo cáo tình hình về Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore theo địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn./.

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​


Ban Quản lý kính mời các doanh nghiệp tham dự Hội nghị triển khai Nghị định về mức lương tối thiểu vùng năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm và Luật An toàn, vệ sinh lao độngBan Quản lý kính mời các doanh nghiệp tham dự Hội nghị triển khai Nghị định về mức lương tối thiểu vùng năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm và Luật An toàn, vệ sinh lao động/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 nêu trên và các văn bản hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm và Luật An toàn, vệ sinh lao động với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:
11/29/2019 9:00NoĐã ban hành

1./ Thành phần mời tham dự:

Đại diện Ban Giám đốc, cán bộ phụ trách Nhân sự, đại diện BCH Công đoàn của Công ty (Lưu ý: các doanh nghiệp tự chuẩn bị phiên dịch).

          2./ Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 12 tháng 12 năm 2019 (thứ năm);

          3./ Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh Bình Dương (Địa chỉ: Số 01 Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đề nghị Quý công ty sắp xếp công việc và thời gian đồng thời tạo điều kiện và cử đại diện các thành phần nêu trên đến tham dự Hội nghị đầy đủ và đúng thời gian để Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp.

Để thuận tiện trong việc tổ chức, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đề nghị các doanh nghiệp đăng ký số lượng tham dự trước 11 giờ ngày 10/12/2019 qua email: bqlvsip@binhduong.gov.vn hoặc điện thoại 0274-3743901 (số nội bộ 144 – gặp anh Lên)./.

Nội dung thư mời gốc: Thu moi.signed.pdf

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​


Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc báo cáo tình hình lao động tiền lương năm 2019 và tiền thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020Thông báo BanTinBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc báo cáo tình hình lao động tiền lương năm 2019 và tiền thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm; Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Công văn số 5754/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 25/11/2019 của Sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình lao động tiền lương năm 2019 và tiền thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
11/29/2019 9:00YesĐã ban hành

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đề nghị các doanh nghiệp thực hiện một số nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình tiền lương năm 2019 và tiền thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020:

Các doanh nghiệp báo cáo tình hình tiền lương, nợ lương (nếu có) năm 2019, kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 cho người lao động tại doanh nghiệp theo Mẫu số 1, Mẫu số 2 trước ngày 16/12/2019.

2. Báo cáo về tình hình lao động năm 2019: Đề nghị các doanh nghiệp báo cáo trước ngày 03/01/2020 theo các biểu mẫu sau:

- Mẫu số 3: Báo cáo tình hình thay đổi về lao động năm 2019;

- Mẫu số 6: Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài năm 2019;

Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động trong năm 2019 và chưa thực hiện báo cáo khai trình về tình hình sử dụng lao động theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH thì báo cáo thêm Mẫu số 05.

3. Nơi nhận báo cáo:
 • Bộ phận Một Cửa Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Quầy 29 Trung tâm Hành chính công – Khu A, Toà nhà Trung tâm Hành chính tỉnh, Phường Hoà Phú, TP.TDM, tỉnh Bình Dương.
 • Doanh nghiệp có thể gửi bản scan báo cáo (phải có chữ ký và con dấu) về địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn hoặc fax 0274.3743903.

  Các biểu mẫu báo cáo trên doanh nghiệp có thể tải về theo địa chỉ sau: http://bqlvsip.binhduong.gov.vn Mục Thông báo của Ban Quản lý hoặc đính kèm công văn này.

Ban quản lý đề nghị các doanh nghiệp triển khai thực hiện sớm và nộp báo cáo đầy đủ theo đúng thời hạn./.

Nội dung thông báo và các biểu mẫu đính kèm: 1661_BQL-VP.signed.pdf

Mẫu số 01 - Luong thuong tet 2020.docMẫu số 02 - lam viec trong Tet.docxMẫu số 03 - Thay doi lao dong nam 2019.docMẫu số 06 - Bao cao lao dong nuoc ngoai.docMẫu số 05 - Khai trinh lao dong - chi danh cho DN moi hoat dong trong nam 2019.doc

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​


Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng tại doanh nghiệp năm 2020Thông báo BanBài viếtBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng tại doanh nghiệp năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Bộ Luật lao động ngày 18/06/2012;
Căn cứ Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
 Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 90/2019/NĐ-CP nêu trên, từ ngày 01/01/2020, mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động hoạt động tại các Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore và Khu công nghiệp Mapletree (thuộc vùng I) là 4.420.000 đồng/tháng.
11/19/2019 17:00NoĐã ban hành

Ngoài ra, khi triển khai thực hiện Nghị định số 90/2019/NĐ-CP, các doanh nghiệp cần chú ý một số nội dung quy định tại Điều 5 cụ thể như sau:

"1. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 3 Nghị định này là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

a) Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;

b) Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề bao gồm:

a) Người đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề, bằng trung học chuyên nghiệp, bằng trung học nghề, bằng cao đẳng, chứng chỉ đại học đại cương, bằng đại học, bằng cử nhân, bằng cao học hoặc bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ theo quy định tại Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo;

b) Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp đào tạo nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ; văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp; văn bằng giáo dục đại học và văn bằng, chứng chỉ giáo dục thường xuyên theo quy định tại Luật Giáo dục năm 1998 và Luật Giáo dục năm 2005;

c) Người đã được cấp chứng chỉ theo chương trình dạy nghề thường xuyên, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc đã hoàn thành chương trình học nghề theo hợp đồng học nghề quy định tại Luật Dạy nghề;

d) Người đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của Luật Việc làm;

đ) Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp đào tạo  trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng; đào tạo thường xuyên và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác theo quy định tại Luật giáo dục nghề nghiệp;

e) Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo của giáo dục đại học theo quy định tại Luật giáo dục đại học;

g) Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ của cơ sở đào tạo nước ngoài;

h) Người đã được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề.

3. Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp".

Ban Quản lý KCN Việt Nam – Singapore đề nghị Tổng Giám Đốc các doanh nghiệp rà soát tất cả các hợp đồng lao động, thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng và các quy chế khác của doanh nghiệp đang áp dụng. Trường hợp có nội dung chưa phù hợp quy định pháp luật lao động, doanh nghiệp có trách nhiệm điều chỉnh, bổ sung đảm bảo phù hợp quy định hiện hành. Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore.

 Doanh nghiệp báo cáo bằng văn bản việc thực hiện Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ về Ban Quản lý trước ngày 17/01/2020 theo nội dung sau:             

 Mức lương (1.000 đồng)Ghi chú
Thấp nhấtCao nhấtBình quân
Mức lương từ 01/01/2020    

Ban Quản lý yêu cầu các doanh nghiệp có kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, nếu doanh nghiệp có khó khăn, vướng mắc; đề nghị liên hệ với Ban Quản lý KCN Việt Nam – Singapore để được hướng dẫn./.​

Công văn đính kèm Fast color scan to a PDF file_4.signed.pdf

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​Ban Quản lý VSIP thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệpThông báo BanBan Quản lý VSIP thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban Quản lý VSIP thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp
11/8/2019 15:00NoĐã ban hành

Screenshot_20191108-144021_Word.jpg

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẬP NHẬT THÔNG TIN PHIẾU GHI CHÉP NHU CẦU LAO ĐỘNG NĂM 2019 VÀ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ GHI CHÉP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP/ HỢP TÁC XÃ PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2019Thông báo BanTinTHÔNG BÁO VỀ VIỆC CẬP NHẬT THÔNG TIN PHIẾU GHI CHÉP NHU CẦU LAO ĐỘNG NĂM 2019 VÀ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ GHI CHÉP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP/ HỢP TÁC XÃ PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kính gửi:
- Tổng giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp;
- Trưởng chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện trong khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A, Mapletree.
Thực hiện Kế hoạch số 3386/KH-SLĐTBXH ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2019.
9/4/2019 10:00YesĐã ban hành

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đề nghị Quý doanh nghiệp điền thông tin phiếu điều tra cập nhật thông tin nhu cầu lao động năm 2019 (theo phiếu gửi kèm) và gửi bản giấy có chữ ký, con dấu về Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore trước ngày 15/09/2019 theo địa chỉ:
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore. Tầng 3 Tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0274 3743901 (Văn phòng).
Tài liệu hướng dẫn điền thông tin được đăng tải trên website Ban Quản lý theo địa chỉ: http://bqlvsip.binhduong.gov.vn
Ban Quản lý đề nghị Quý doanh nghiệp thực hiện đầy đủ và gửi phiếu ghi chép thông tin đúng thời hạn để Ban tổng hợp gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định./.

Mau Phieu dieu tra.docx

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​


Ban quản lý KCN Việt Nam – Singapore thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9, treo Quốc kỳ và báo cáo tình hình làm việc trong ngày Lễ Quốc khánhThông báo BanTinBan quản lý KCN Việt Nam – Singapore thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9, treo Quốc kỳ và báo cáo tình hình làm việc trong ngày Lễ Quốc khánh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kính gửi: Tổng Giám đốc các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore I, II, II-A và Mapletree.
Thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động và theo Thông báo số 165/TB-UBND ngày 16/08/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc Viếng nghĩa trang liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh 02/9
8/22/2019 10:00YesĐã ban hành

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore thông báo việc nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 như sau:

1. Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ tại các Công ty:

         Các doanh nghiệp phải treo Quốc kỳ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong ngày 02/9/2019.

         Người lao động được nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương 01 ngày: 02/9/2019.

Nếu ngày nghỉ lễ nêu trên trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

2. Về việc nghỉ Lễ của Ban quản lý KCN Việt Nam – Singapore:

Công chức, viên chức của Ban Quản lý được nghỉ Lễ ngày Quốc khánh 01 ngày: 02/9/2019 (thứ hai).

3. Báo cáo tình hình làm việc trong những ngày nghỉ Lễ:

Nhằm kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tình hình người lao động nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09, số lượng lao động làm việc trong dịp Lễ Quốc khánh 02/09, Ban Quản lý đề nghị các doanh nghiệp báo cáo tình hình lao động làm việc trong các ngày 31/8; 01/9 và ngày 02/09/2019 theo mẫu báo cáo đính kèm.

- Nơi nhận báo cáo: Doanh nghiệp gửi bản scan báo cáo về địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn hoặc gửi báo cáo về số fax: 02743 743903.

- Thời hạn nộp báo cáo: doanh nghiệp nộp trước ngày 29/08/2019 (Thứ năm).

4. Các vấn đề khác:

Trước ngày Lễ Quốc khánh 02/9, Ban Quản lý yêu cầu các doanh nghiệp bố trí cho người lao động làm vệ sinh sạch, gọn trong khu vực công ty; chú trọng công tác phòng chống cháy nổ; bố trí lực lượng trực gác, bảo vệ đơn vị, chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, trong và sau ngày Lễ Quốc khánh 02/9. Trường hợp có diễn biến bất thường xảy ra, đề nghị doanh nghiệp chủ động xử lý đồng thời báo cáo tình hình về Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore theo địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn

Công văn 1215/BQL-VP:1215.PDF

Mẫu báo cáo: mau bao cao lam viec Le 02-09.docx

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​


Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore thông báo về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động 06 tháng đầu năm 2019Thông báo BanBài viếtBan Quản lý KCN Việt Nam - Singapore thông báo về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động 06 tháng đầu năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 08 năm 2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm và Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
6/24/2019 16:00NoĐã ban hành

Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam –Singpore đề nghị Tổng giám đốc doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh sản xuất, Trưởng văn phòng đại diện trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A và Mapletree thực hiện báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động 06 tháng đầu năm 2019, cụ thể như sau:

1. Nội dung báo cáo theo 02 biểu mẫu sau:

 • Mẫu số 3: Báo cáo tình hình thay đổi về lao động 06 tháng đầu năm 2019;
 • Mẫu số 6: Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài 06 tháng đầu năm 2019;

  Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động trong năm 2019 và chưa thực hiện báo cáo khai trình về tình hình sử dụng lao động theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH thì báo cáo thêm Mẫu số 05.

  Các biểu mẫu báo cáo trên doanh nghiệp có thể tải về theo địa chỉ sau: http://bqlvsip.binhduong.gov.vn Mục Thông báo của Ban Quản lý hoặc đính kèm công văn này.

  2. Thời hạn nộp báo cáo: trước ngày 05/07/2019.

  Số liệu báo cáo đến hết tháng 06 năm 2019.

  3. Nơi nhận báo cáo:
 • Bộ phận Một Cửa Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Quầy 29 Trung tâm Hành chính công – Khu A, Toà nhà Trung tâm Hành chính tỉnh, Phường Hoà Phú, TP.TDM, tỉnh Bình Dương.
 • Doanh nghiệp có thể gửi bản scan báo cáo (phải có chữ ký và con dấu) về địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn.

  Mọi chi tiết thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại: 0274.3743901, Fax: 0274.3743903.

  Ban quản lý đề nghị các doanh nghiệp triển khai thực hiện sớm và nộp báo cáo đầy đủ theo đúng thời hạn./.    

Công văn yêu cầu nộp báo cáo: Fast color scan to a PDF file_6.PDF
Ban Quản lý VSIP  thông báo bãi bỏ thủ tục hành chính Thu hồi giấy phép lao động theo công văn số 473/TB-BQL ngày 21/3/2019Thông báo BanTinBan Quản lý VSIP  thông báo bãi bỏ thủ tục hành chính Thu hồi giấy phép lao động theo công văn số 473/TB-BQL ngày 21/3/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban Quản lý VSIP  thông báo bãi bỏ thủ tục hành chính Thu hồi giấy phép lao động theo công văn số 473/TB-BQL ngày 21/3/2019
3/21/2019 16:00YesĐã ban hành

​Nội dung thông báo: Fast color scan to a PDF file_400003.pdf

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore triển khai Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộiThông báo BanTinBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore triển khai Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 18/12/2018.
3/7/2019 12:00YesĐã ban hành

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore triển khai thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đến các doanh nghiệp được biết để nghiên cứu và thực hiện. Trong đó, lưu ý một số nội dung liên quan đến việc sửa đổi Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định tại Điều 9 của Thông tư, cụ thể như sau:

"Điều 9. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

1. Bãi bỏ cụm từ "thu hồi giấy phép lao động và xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động" tại Điều 3.

2. Bổ sung điểm e khoản 1 Điều 3 như sau:

"e) Người sử dụng lao động quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP có trụ sở chính tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhưng có văn phòng đại diện và chi nhánh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác".

3. Bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 3 như sau:

"đ) Người sử dụng lao động quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP có trụ sở chính tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhưng có văn phòng đại diện và chi nhánh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác".

4. Bổ sung khoản 3 Điều 3 như sau:

"3. Người sử dụng lao động quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP có trụ sở chính tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhưng có văn phòng đại diện và chi nhánh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác phải thực hiện thống nhất báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài; cấp, cấp lại giấy phép lao động; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội".

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 như sau:

"1. Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 1 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây viết tắt là cơ quan chấp thuận).

Trường hợp có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động gửi báo cáo giải trình thay đổi theo Mẫu số 2 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này đến cơ quan chấp thuận trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài".

6. Sửa đổi, bổ sung tên Chương II như sau:

"Chương II. Cấp, cấp lại giấy phép lao động".

7. Bãi bỏ khoản 2 Điều 7.

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:

"Điều 12. Thông báo giấy phép lao động hết hiệu lực

Trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật Lao động thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động thông báo bằng văn bản cho người sử dụng lao động về việc giấy phép lao động hết hiệu lực theo quy định. Đối với các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5, khoản 7 và khoản 8 Điều 174 Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã cấp giấy phép lao động đó".

9. Sửa đổi, bổ sung các Mẫu số 1, Mẫu số 2, Mẫu số 3, Mẫu số 8, Mẫu số 9, Mẫu số 12 và Mẫu số 15 bằng Phụ lục III về các biểu mẫu về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư này".

Ban Quản lý gửi kèm các biểu mẫu về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (đính kèm).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Văn phòng Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Điện thoại: 0274 3743 901, email: bqlvsip@binhduong.gov.vn để được hướng dẫn./.

Download văn bảnFast color scan to a PDF file_1.PDF

Biểu mẫu đính kèm bieu mau Thông tư 18-2018-TT-BLDTBXH.docx

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​


Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore thông báo đến các doanh nghiệp về việc treo Quốc kỳ  và nghỉ Tết Nguyên đán  Kỷ Hợi năm 2019Thông báo BanBài viếtBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore thông báo đến các doanh nghiệp về việc treo Quốc kỳ  và nghỉ Tết Nguyên đán  Kỷ Hợi năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Thông báo số 08/TB-UBND ngày 14/01/2019 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương về việc viếng Nghĩa trang liệt sĩ, treo cờ, họp mặt nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore thông báo đến các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A và Mapletree như sau:
1/16/2019 22:00YesĐã ban hành

1. Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019:

Các doanh nghiệp phải treo Quốc kỳ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trong dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 03/02/2019) và trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất (05 ngày, từ ngày 03/02/2018 đến hết ngày 07/02/2019).

Người lao động ở các doanh nghiệp được nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương 05 ngày (hai ngày cuối năm và ba ngày đầu năm hoặc một ngày cuối năm và bốn ngày đầu năm), trường hợp ngày nghỉ nêu trên trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo.

Cán bộ, công chức và nhân viên của Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2019 09 ngày liên tục, từ ngày 02/02/2018 đến hết ngày 10/02/2018 (tức từ ngày 28 tháng chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày 06 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

2. Các vấn đề khác:

Trước các ngày Tết Nguyên đán, yêu cầu các doanh nghiệp bố trí cho người lao động làm vệ sinh sạch, gọn trong khu vực công ty; chú trọng công tác phòng chống cháy nổ; bố trí lực lượng trực gác, bảo vệ đơn vị, chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Trường hợp có diễn biến bất thường xảy ra, đề nghị doanh nghiệp chủ động xử lý đồng thời báo cáo tình hình về Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore theo địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn./.

Công văn đính kèm 131.pdf

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc chi trả tiền lương tháng 01/2019 và chăm lo Tết cho người lao độngThông báo BanBài viếtBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc chi trả tiền lương tháng 01/2019 và chăm lo Tết cho người lao động/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện theo tinh thần công văn số 85/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác nắm tình hình và chi trả tiền lương tháng 01/2019 cho người lao động, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đề nghị Tổng Giám đốc Doanh nghiệp, Trưởng Chi nhánh sản xuất, Trưởng văn phòng đại diện trong các Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A và Khu công nghiệp Mapletree thực hiện các nội dung sau đây:
1/11/2019 22:00YesĐã ban hành

1. Do năm 2019, các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi rơi vào các ngày đầu tháng 02/2019. Vì vậy, để tạo điều kiện cho người lao động đón một cái Tết sum vầy, Ban Quản lý đề nghị các doanh nghiệp thực hiện chi trả toàn bộ tiền lương của tháng 01/2019 (hoặc cho tạm ứng) trước khi tổ chức cho người lao động nghỉ Tết Âm lịch. Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi cho người lao động; có các chế độ, chính sách quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán như: sắp xếp bố trí lịch làm việc, lịch trực lao động sản xuất phù hợp, hỗ trợ phương tiện đi lại cho người lao động về quê và quay trở lại làm việc sau Tết…Đặc biệt quan tâm số lao động không về quê trong dịp Tết Nguyên đán.

2. Ban Quản lý yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện việc duy trì đối thoại tại nơi làm việc nhằm giải quyết kịp thời các vướng mắc, kiến nghị của người lao động; chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động và người lao động, góp phần tích cực vào việc đảm bảo việc làm, đời sống công nhân lao động, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp./.

  Link văn bản: Fast color scan to a PDF file_5.PDF

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản từ Ban Quản lý vui lòng email về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.


Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc thực hiện quy chế dân chủ  ở cơ sở trong các doanh nghiệpThông báo BanBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc thực hiện quy chế dân chủ  ở cơ sở trong các doanh nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07 tháng 11 năm 2018 quy định quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, thay thế cho Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc hết hiệu lực.
1/8/2019 11:00NoĐã ban hành

Theo đó, tại Điều 9 của Nghị định quy định về việc tổ chức Hội nghị người lao động:

"1. Hội nghị người lao động do người sử dụng lao động và tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở tổ chức thực hiện. Hội nghị người lao động được tổ chức ít nhất một năm một lần.

2. Hội nghị người lao động được tổ chức theo hình thức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu.

3. Nội dung hội nghị người lao động thực hiện theo quy định tại Điều 64 của Bộ luật lao động.

4. Hình thức tổ chức hội nghị, nội dung, thành phần tham gia, thời gian, địa điểm, quy trình, trách nhiệm tổ chức thực hiện và hình thức phổ biến kết quả hội nghị người lao động thực hiện theo Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp".

Ban Quản lý đề nghị các doanh nghiệp xây dựng, kiện toàn quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, đảm bảo thực hiện dân chủ theo khuôn khổ pháp luật và phù hợp với đặc điểm, tình hình hoạt động của doanh nghiệp; triển khai thực hiện hiệu quả các hình thức dân chủ cơ sở, nhất là việc tổ chức đối thoại định kỳ, tổ chức hội nghị người lao động để tạo điều kiện cho người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người lao động, qua đó góp phần phòng ngừa và hạn chế tranh chấp lao động, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững./.

Link văn bản 35.PDF

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản từ Ban Quản lý vui lòng email về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.

Ban Quản lý  Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đề nghị các doanh nghiệp báo cáo lịch nghỉ Tết, lịch làm việc trong Tết và người lao động trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán năm 2019Thông báo BanBan Quản lý  Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đề nghị các doanh nghiệp báo cáo lịch nghỉ Tết, lịch làm việc trong Tết và người lao động trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nhằm kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tình hình người lao động nghỉ Tết Nguyên đán năm 2019, lịch làm việc và số lượng lao động làm việc trong Tết và tình hình người lao động trở lại làm việc sau Tết, Ban Quản lý đề nghị các doanh nghiệp báo cáo tình hình nghỉ Tết Nguyên đán 2019, tình hình lao động trở lại làm việc từ ngày 12/02/2019 đến ngày 25/02/2019 theo các mẫu báo cáo đính kèm.
1/8/2019 11:00NoĐã ban hành

​Nơi nhận báo cáo:
- Doanh nghiệp gửi bản scan báo cáo về địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn
- Hoặc gửi báo cáo về số fax: 02743 743903.
Thời hạn nộp báo cáo:
- Báo cáo lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2019, lịch làm việc và số lượng lao động làm việc trong Tết (mẫu số 01): doanh nghiệp nộp trước ngày 26/01/2019.
- Báo cáo tình hình người lao động trở lại làm việc sau Tết (mẫu số 02): báo cáo trước 09 giờ sáng các ngày 12/02; 14/02; 18/02; 20/02 và 25/02/2019.
Nhân dịp nghỉ Tết cổ truyền Việt Nam, Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore kính chúc Ban giám đốc công ty cùng toàn thể công nhân viên, người lao động nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt, chúc công ty ngày càng phát triển bền vững./.
Link văn bản 34.PDF

Biểu mẫu MAU SO 1 - lam viec trong Tet.docx mau so 2 -bao cao sau tet.docx

Ban Quản lý  Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore

Lưu ý: Doanh nghiệp đăng ký nhận thông tin và văn bản từ Ban Quản lý qua email đề nghị gửi email về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn để được nhận các thông tin từ Ban Quản lý. Thông tin đăng ký bao gồm: Tên Doanh nghiệp, Tên Nhân sự, Điện thoại, Địa chỉ email đăng ký nhận thông tin.

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc xác nhận người lao động nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệpThông báo BanBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc xác nhận người lao động nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện theo tinh thần công văn số 4400/SLĐTBXH-VL.ATLĐ ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xác nhận người lao động người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp.
1/8/2019 11:00YesĐã ban hành
Ban Quản lý có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp xác nhận hình thức làm việc của người lao động nước ngoài đối với hình thức làm việc di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp (các trường hợp đã cấp giấy phép lao động trước ngày 18/12/2018):

Để việc xác nhận hình thức làm việc của người lao động nước ngoài theo đề nghị của doanh nghiệp được thuận lợi, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đề nghị doanh nghiệp thực hiện như sau:

- Doanh nghiệp cung cấp văn bản đề nghị, danh sách người lao động và bản sao giấy phép lao động của người lao động nước ngoài cần xác nhận hình thức làm việc di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp cung cấp bản sao các hồ sơ chứng minh người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp đã nộp trong hồ sơ đề nghị cấp phép.

2. Trường hợp giấy phép lao động được cấp với hình thức làm việc khác mà doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi hình thức làm việc thành di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản gửi Cục Việc làm - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị được hướng dẫn nghiệp vụ đối với trường hợp doanh nghiệp đề nghị thay đổi hình thức làm việc của người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động thành hình thức làm việc di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp và kiến nghị việc ghi nhận hình thức làm việc của người lao động nước ngoài trên giấy phép lao động. Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore sẽ có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp khi nhận được văn bản hướng dẫn từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Ban Quản lý KCN Việt Nam – Singapore thông báo đến các doanh nghiệp biết để thực hiện./.
Ban Quản lý KCN Việt Nam – Singapore
Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản từ Ban Quản lý vui lòng email về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc treo Quốc kỳ  và nghỉ Tết dương lịch 2019Thông báo BanBài viếtBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc treo Quốc kỳ  và nghỉ Tết dương lịch 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Thông báo số 282/TB-UBND ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018) và nghỉ Tết dương lịch 01/01/2019
12/17/2018 14:00YesĐã ban hành

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore thông báo đến các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A và Mapletree như sau:

1. Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ tết Dương lịch 01/01/2019:

- Các doanh nghiệp phải treo Quốc kỳ trong ngày 01/01/2019.

- Đối với người lao động ở các doanh nghiệp, người lao động được nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương vào ngày 01/01/2019. Nếu ngày nghỉ nêu trên trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo.

- Cán bộ, công chức, nhân viên Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore được nghỉ từ thứ Hai (31/12/2018) đến hết ngày thứ Ba (01/01/2019), đi làm bù ngày thứ Bảy (05/01/2019). Như vậy, dịp Tết Dương lịch, công chức, nhân viên Ban Quản lý được nghỉ liền 04 ngày, từ ngày 29/12/2018 (thứ Bảy) đến hết ngày 01/01/2019 (thứ Ba).

2. Các vấn đề khác:

Trước ngày nghỉ lễ, yêu cầu các doanh nghiệp bố trí cho người lao động làm vệ sinh sạch, gọn trong khu vực công ty; chú trọng công tác phòng chống cháy nổ; bố trí lực lượng trực gác, bảo vệ đơn vị, chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, trong và sau Tết Dương lịch. Trường hợp có diễn biến bất thường xảy ra, đề nghị doanh nghiệp chủ động xử lý đồng thời báo cáo tình hình về Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore theo địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn

File đính kèm Fast color scan to a PDF file_2.PDF

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng tại doanh nghiệp năm 2019Thông báo BanBài viếtBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng tại doanh nghiệp năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Bộ Luật lao động ngày 18/06/2012;
Căn cứ Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 157/2018/NĐ-CP nêu trên, từ ngày 01/01/2019, mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động hoạt động tại các Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore và Khu công nghiệp Mapletree (thuộc vùng I) là 4.180.000 đồng/tháng.
12/17/2018 14:00YesĐã ban hành

Ngoài ra, khi triển khai thực hiện Nghị định số 157/2018/NĐ-CP, các doanh nghiệp cần chú ý một số nội dung quy định tại Điều 5 cụ thể như sau:

"1. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 3 Nghị định này là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

a) Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;

b) Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề bao gồm:

a) Người đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề, bằng trung học chuyên nghiệp, bằng trung học nghề, bằng cao đẳng, chứng chỉ đại học đại cương, bằng đại học, bằng cử nhân, bằng cao học hoặc bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ theo quy định tại Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo;

b) Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp đào tạo nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ; văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp; văn bằng giáo dục đại học và văn bằng, chứng chỉ giáo dục thường xuyên theo quy định tại Luật Giáo dục năm 1998 và Luật Giáo dục năm 2005;

c) Người đã được cấp chứng chỉ theo chương trình dạy nghề thường xuyên, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc đã hoàn thành chương trình học nghề theo hợp đồng học nghề quy định tại Luật Dạy nghề;

d) Người đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của Luật Việc làm;

đ) Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp đào tạo  trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng; đào tạo thường xuyên và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác theo quy định tại Luật giáo dục nghề nghiệp;

e) Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo của giáo dục đại học theo quy định tại Luật giáo dục đại học;

g) Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ của cơ sở đào tạo nước ngoài;

h) Người đã được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề.

3. Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp".

Ban Quản lý KCN Việt Nam – Singapore đề nghị Tổng Giám Đốc các doanh nghiệp rà soát tất cả các hợp đồng lao động, thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng và các quy chế khác của doanh nghiệp đang áp dụng. Trường hợp có nội dung chưa phù hợp quy định pháp luật lao động, doanh nghiệp có trách nhiệm điều chỉnh, bổ sung đảm bảo phù hợp quy định hiện hành. Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore.

 Doanh nghiệp báo cáo bằng văn bản việc thực hiện Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về Ban Quản lý trước ngày 25/01/2019 theo nội dung sau:                  

 Mức lương (1.000 đồng)Ghi chú
Thấp nhấtCao nhấtBình quân
Mức lương từ 01/01/2019    

Ban Quản lý đề nghị các doanh nghiệp có kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, nếu doanh nghiệp có khó khăn, vướng mắc; đề nghị liên hệ với Ban Quản lý KCN Việt Nam – Singapore để được hướng dẫn./.

File đính kèm: Fast color scan to a PDF file_3.PDF

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Về việc xác nhận người lao động nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệpVề việc xác nhận người lao động nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Trong thời gian qua, một số công ty đã có văn bản gửi Ban Quản lý KCN Việt Nam – Singapore đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp làm cơ sở xác định người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
12/12/2018 14:00NoĐã ban hành

Để có cơ sở trả lời cho các doanh nghiệp và thống nhất trong việc quản lý lao động người nước ngoài trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý đã có văn bản số 1621/BQL-VP ngày 06/12/2018 đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến về việc xác nhận người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp làm cơ sở xác định không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định nêu trên. Sau khi có ý kiến của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý sẽ có văn bản thông báo đến các doanh nghiệp.

Ban Quản lý KCN Việt Nam – Singapore thông báo đến các doanh nghiệp biết để thực hiện./.

Chi tiết văn bản1658.pdf

Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch, Âm lịch; chi trả tiền lương năm 2018, tiền thưởng Tết Nguyên đán năm 2019Thông báo BanTinBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch, Âm lịch; chi trả tiền lương năm 2018, tiền thưởng Tết Nguyên đán năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện công văn số 3974/SLĐTBXH-LĐTL.BHXH ngày 23/11/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Dương lịch, Âm lịch; chi trả tiền lương năm 2018, tiền thưởng Tết Nguyên đán năm 2019. Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp về việc nghỉ tết, chi trả tiền lương năm 2018, kế hoạch thưởng Tết năm 2019. Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đề nghị các doanh nghiệp thực hiện một số nội dung sau:
11/29/2018 23:00YesĐã ban hành

1. Nghỉ Tết năm 2019

Người lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương những ngày tết sau đây:

- Tết Dương lịch: 01 ngày (thứ ba, ngày 01/01/2019).

- Tết Nguyên đán Kỷ Hợi: 05 ngày.

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch do người sử dụng lao động lựa chọn 01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm âm lịch hoặc 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm âm lịch. Trường hợp nếu ngày nghỉ tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Người sử dụng lao động trao đổi với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở về lịch nghỉ trước và sau Tết Nguyên đán nhằm tạo điều kiện cho người lao động có đủ thời gian về quê đón Tết Nguyên đán và thông báo công khai để người lao động biết và thực hiện.

2. Ngày nghỉ hằng năm được hưởng nguyên lương: Người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm, thì doanh nghiệp sắp xếp, bố trí để người lao động được nghỉ hoặc thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ. Khi nghỉ hằng năm, người lao động được tạm ứng trước một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ.

3. Đề nghị các doanh nghiệp phối hợp, trao đổi với tổ chức công đoàn cơ sở rà soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng để thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động theo nội dung đã thỏa thuận; xây dựng phương án thưởng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 và thông báo cho người lao động biết.

Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn, người sử dụng lao động cần trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động để cùng phối hợp, có kế hoạch thưởng Tết và hỗ trợ cho người lao động.

4. Báo cáo tình hình chăm lo đời sống cho người lao động

a. Thống kê, dự báo số lượng công nhân lao động xa quê ở lại ăn tết tại tỉnh Bình Dương của doanh nghiệp.

b. Báo cáo tình hình chăm lo đời sống cho người lao động dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019: giải quyết các chế độ chính sách, tiền lương, tiền thưởng, kế hoạch về thời gian nghỉ tết, hỗ trợ người lao động về quê đón tết bằng các hình thức (Hợp đồng xe đưa/ rước hoặc mua hộ vé xe hoặc hỗ trợ tiền xe), hỗ trợ quà tết cho người lao động …

c. Báo cáo tình hình tiền lương năm 2018 và tiền thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Các doanh nghiệp báo cáo tình hình tiền lương năm 2018, kế hoạch thưởng Tết năm 2019 cho người lao động theo biểu mẫu số 01(đính kèm) và gửi trước ngày 15/12/2018.

Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đề nghị  các doanh nghiệp báo cáo các nội dung trên về Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, địa chỉ: Tầng 3A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương hoặc gửi qua thư điện tử: bqlvsip@binhduong.gov.vn theo đúng thời gian nêu trên để Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore tổng hợp báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương./.

Chi tiết văn bản và mẫu báo cáo đính kèm merge.pdf Công văn BC tết 2018 - BQL.doc

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Na​m - Singapore

Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam –Singpore đề nghị các Doanh nghiệp thực hiện báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động năm 2018Thông báo BanTinBan quản lý Khu công nghiệp Việt Nam –Singpore đề nghị các Doanh nghiệp thực hiện báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện công văn số 3652/SLĐTBXH-VL.ATLĐ ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2018.
Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam –Singpore đề nghị Tổng giám đốc doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh sản xuất, Trưởng văn phòng đại diện trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A và Mapletree thực hiện báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động năm 2018
11/6/2018 8:00NoĐã ban hành

1. Nội dung báo cáo theo 03 biểu mẫu sau:

 • Mẫu số 3: Báo cáo tình hình thay đổi về  lao động năm 2018;
 • Mẫu số 6: Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài năm 2018;
 • Phụ lục II: Báo cáo công tác an toàn – vệ sinh lao động năm 2018.

  Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động trong năm 2018 và chưa thực hiện báo cáo khai trình về tình hình sử dụng lao động theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH thì báo cáo thêm Mẫu số 05.

  Các biểu mẫu báo cáo trên doanh nghiệp có thể tải về đính kèm công văn này.

  2. Thời hạn nộp báo cáo: trước ngày 20/11/2018.

            Số liệu báo cáo ƯỚC TÍNH đến hết tháng 12 năm 2018.

  3. Nơi nhận báo cáo:
 • Bộ phận Một Cửa Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Quầy 29 Trung tâm Hành chính công – Khu A, Toà nhà Trung tâm Hành chính tỉnh, Phường Hoà Phú, TP.TDM, tỉnh Bình Dương.
 • Doanh nghiệp có thể gửi bản scan báo cáo (phải có chữ ký và con dấu) về địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn.

  Mọi chi tiết thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại: 0274.3743901, Fax: 0274.3743903.

Ban quản lý đề nghị các doanh nghiệp triển khai thực hiện sớm và nộp báo cáo đầy đủ theo đúng thời hạn./.

Các biểu mẫu đính kèm: Mẫu số 03.doc Mẫu số 05.doc Mẫu số 06.doc PHỤ LỤC II.docx

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore đề nghị các doanh nghiệp báo cáo tình hình tuyển, quản lý lao động tại doanh nghiệp theo công văn số 1303/BQL-VP ngày 08/10/2018Thông báo BanTinBan quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore đề nghị các doanh nghiệp báo cáo tình hình tuyển, quản lý lao động tại doanh nghiệp theo công văn số 1303/BQL-VP ngày 08/10/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện công văn số 3236/SLĐTBXH-VL.ATLĐ ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về việc báo cáo đánh giá thực trạng về tình hình tuyển, quản lý lao động tại địa phương.
10/9/2018 16:00NoĐã ban hành

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam –Singpore đề nghị Tổng giám đốc doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh sản xuất, Trưởng văn phòng đại diện trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A và Mapletree thực hiện báo cáo tình hình tuyển, quản lý lao động tại doanh nghiệp theo mẫu đính kèm và gửi về địa chỉ:

Bộ phận Một Cửa - Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore: Quầy 29 Trung tâm Hành chính công – Khu A, Toà nhà Trung tâm Hành chính tỉnh, Phường Hoà Phú, TP.TDM, tỉnh Bình Dương.

Doanh nghiệp có thể gửi bản scan báo cáo về địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn.

Thời hạn nộp báo cáo: trước ngày 15/10/2018.

Mọi chi tiết thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại: 0274.3743901 – 3743904, Fax: 0274.3743903.

Ban quản lý đề nghị các doanh nghiệp nộp báo cáo đầy đủ theo đúng thời hạn./.

Chi tiết theo văn bản đính kèm: Fast color scan to a PDF file_200007.pdf Fast color scan to a PDF file_200008.pdf

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Ban quản lý nhắc nhở việc nộp lại giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài khi người lao động nghỉ việc, hết thời hạn làm việc tại công tyThông báo BanTinBan quản lý nhắc nhở việc nộp lại giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài khi người lao động nghỉ việc, hết thời hạn làm việc tại công ty/ThuVienAnh/Giaiba.jpg
Theo quy định của pháp luật hiện hành, Giấy phép lao động hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 7 và 8 Điều 172 của Bộ luật lao động và được quy định tại Điều 17 của Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ và Điều 12 của Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
10/2/2018 14:00NoĐã ban hành

​Ngoài ra, theo quy định tại Điểm e, Khoản 2, Điều 45 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú người nước ngoài: "Thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh về việc người nước ngoài được cấp giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú còn thời hạn nhưng không còn nhu cầu bảo lãnh trong thời gian tạm trú tại Việt Nam và phối hợp với cơ quan chức năng yêu cầu người nước ngoài xuất cảnh".


Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện việc thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp hết hiệu lực theo quy định trên đây để nộp về cho Ban Quản lý theo đúng quy định. Trong đó, chủ yếu là các trường hợp giấy phép lao động của người lao động hết hạn và người lao động nghỉ việc trước thời hạn phải thu hồi theo trình tự quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 17 của Nghị định 11/2016/NĐ-CP.


Để việc quản lý hồ sơ của người lao động nước ngoài tại doanh nghiệp được chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật,  Ban Quản lý đề nghị Tổng Giám đốc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc lưu trữ, quản lý hồ sơ của người lao động nước ngoài, trường hợp có giấy phép lao động hết hạn hoặc người lao động nước ngoài nghỉ việc trước thời hạn thì phải làm thủ tục thu hồi giấy phép lao động và nộp về Ban Quản lý theo quy định.


Đối với người nước ngoài được cấp giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú còn thời hạn nhưng không còn nhu cầu bảo lãnh trong thời gian tạm trú tại Việt Nam, Ban Quản lý đề nghị công ty thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và phối hợp với cơ quan chức năng yêu cầu người nước ngoài xuất cảnh theo đúng quy định nêu trên./.​

C​hi tiết nội dung văn bản: Fast color scan to a PDF file_1.PDF

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ GHI CHÉP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP/ HỢP TÁC XÃ PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2018Thông báo BanTinTÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ GHI CHÉP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP/ HỢP TÁC XÃ PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

PHẦN I
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU GHI CHÉP THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP/HỢP TÁC XÃ PHI NÔNG NGHIỆP
PHẦN II
HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP/HỢP TÁC XÃ PHI NÔNG NGHIỆP
8/14/2018 11:00YesĐã ban hành
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam –Singpore đề nghị các doanh nghiệp thực hiện báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2018Thông báo BanTinBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam –Singpore đề nghị các doanh nghiệp thực hiện báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện công văn số 1536/SLĐTBXH-VL.ATLĐ ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2018.
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam –Singpore đề nghị Tổng giám đốc doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh sản xuất, Trưởng văn phòng đại diện trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A và Mapletree thực hiện báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2018.
5/29/2018 9:00YesĐã ban hành

 1. Nội dung báo cáo theo các biểu mẫu sau:
  - Mẫu số 3a: Báo cáo tình hình thay đổi về  lao động 6 tháng đầu năm 2018; Mẫu số 03a.doc
  - Mẫu số 06: Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm 2018; Mẫu số 06.doc
  Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động trong năm 2018 và chưa thực hiện báo cáo khai trình về tình hình sử dụng lao động theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH thì báo cáo thêm Mẫu số 05. Mẫu số 05.doc
  Các biểu mẫu báo cáo trên doanh nghiệp có thể tải về theo địa chỉ sau: http://bqlvsip.binhduong.gov.vn Mục Thông báo của Ban Quản lý hoặc đính kèm công văn này.
 2. Thời hạn nộp báo cáo: trước ngày 05/6/2018.
          Số liệu báo cáo ƯỚC TÍNH đến hết tháng 6 năm 2018.
 3. Nơi nhận báo cáo:
 • Bộ phận Một Cửa Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Quầy 29 Trung tâm Hành chính công – Khu A, Toà nhà Trung tâm Hành chính tỉnh, Phường Hoà Phú, TP.TDM, tỉnh Bình Dương.
 • Doanh nghiệp có thể gửi bản scan báo cáo (phải có chữ ký và con dấu) về địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn.
  Mọi chi tiết thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại: 0274.3743901 – 3743904, Fax: 0274.3743903.

Ban quản lý đề nghị các doanh nghiệp triển khai thực hiện sớm và nộp báo cáo đầy đủ theo đúng thời hạn./.​

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc cấp tài khoản sử dụng hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tưThông báo BanTinBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc cấp tài khoản sử dụng hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc cấp tài khoản sử dụng hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo Thông báo số 184/TB-ĐTDN ngày 16/4/2018 của Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.
4/20/2018 11:00NoĐã ban hành

​Chi tiết vui lòng xem tại đây 184_TB-DTDN.pdf

 BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - SINGAPORE THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ LAO ĐỘNG NĂM 2017Thông báo Ban BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - SINGAPORE THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ LAO ĐỘNG NĂM 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện công văn số 5236/SLĐTBXH-VL.ATLĐ ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2017. Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam –Singpore đề nghị Tổng giám đốc doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh sản xuất, Trưởng văn phòng đại diện trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A và Mapletree thực hiện báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động năm 2017
10/24/2017 14:00NoĐã ban hành

Nội dung báo cáo theo 04 biểu mẫu sau:

 • Mẫu số 3: Báo cáo tình hình thay đổi về  lao động năm 2017;

 • Mẫu số 6: Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài năm 2017;

 • Mẫu số 7: Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động năm 2017;

 • Mẫu số 8: Báo cáo công tác an toàn – vệ sinh lao động năm 2017.

  Các biểu mẫu báo cáo trên doanh nghiệp có thể tải về theo địa chỉ sau:http://bqlvsip.binhduong.gov.vn Mục Thông báo của Ban Quản lý hoặc đính kèm công văn này.

 Thời hạn nộp báo cáo: trước ngày 28/11/2017.

Số liệu báo cáo ƯỚC TÍNH đến hết tháng 12 năm 2017.

Nơi nhận báo cáo:

 • Bộ phận Một Cửa Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Quầy 29 Trung tâm Hành chính công – Khu A, Toà nhà Trung tâm Hành chính tỉnh, Phường Hoà Phú, TP.TDM, tỉnh Bình Dương.

 • Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore tại VSIP I, Số 8 Đại lộ Hữu Nghị, VSIP, TX. Thuận An, Bình Dương.

 • Doanh nghiệp có thể gửi bản scan báo cáo (phải có chữ ký và con dấu) về địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn.

  Mọi chi tiết thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại: 0274.3743901 – 3743904   (gặp anh Lên/ chị Quỳnh) hoặc 0274.2476902 (gặp chị Trúc), Fax: 0274.3743903.

Tải các biểu mẫu BIEU MAU - BAO CAO DOANH NGHIEP NAM 2017.doc

Ban quản lý đề nghị các doanh nghiệp triển khai thực hiện sớm và nộp báo cáo đầy đủ theo đúng thời hạn./.

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 15/2016/TT-BLĐTBXH NGÀY 28/6/2016 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM.Thông báo BanTHỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 15/2016/TT-BLĐTBXH NGÀY 28/6/2016 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện công văn số 302/SLĐTBXH-VL.ATLĐ ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thông báo thực hiện văn bản mới ban hành. Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đề nghị các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A và Khu công nghiệp Mapletree thực hiện Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
10/14/2017 14:00NoĐã ban hành

Theo đó, kể từ ngày 12/8/2016, cơ sở tra cứu người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm bao gồm các văn bản sau:
- Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
- Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30/7/1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
- Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
- Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/3/1999 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
- Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
- Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
- Thông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
- Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
Ngoài ra, để thực hiện việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại theo đúng quy định của pháp luật, Ban Quản lý đề nghị các doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Ban Quản lý thông báo đến các doanh nghiệp được biết và triển khai thực hiện.
Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore​
QUYẾT ĐỊNH SỐ 2465/QĐ-UBND NGÀY 15/09/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2017-2020Thông báo BanQUYẾT ĐỊNH SỐ 2465/QĐ-UBND NGÀY 15/09/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2017-2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban Quản lý VSIP thông báo phổ biến Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 15/09/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh BÌnh Dương giai đoạn 2017-2020.
9/14/2017 12:00NoĐã ban hành

Chi tiết Văn bản:​ Xem tại đây

 BAN QUẢN LÝ THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẮT GIẢM THỜI GIAN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BAN QUẢN LÝThông báo Ban BAN QUẢN LÝ THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẮT GIẢM THỜI GIAN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BAN QUẢN LÝ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban Quản lý thông báo về việc cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính của Ban Quản lý
7/14/2017 14:00NoĐã ban hành
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính tại Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Ban Quản lý thông báo việc thực hiện cắt giảm thời gian thực hiện một số thủ tục hành chính (theo danh sách đính kèm) so với thời gian thực hiện các thủ tục hành chính theo Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2016, Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
Thời gian thực hiện: kể từ ngày 17/7/2017.
Công văn và danh sách đính kèm.PDF

​Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.