Thông báo Ban
Thứ 3, Ngày 02/10/2018, 14:00
Ban quản lý nhắc nhở việc nộp lại giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài khi người lao động nghỉ việc, hết thời hạn làm việc tại công ty
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/10/2018
Theo quy định của pháp luật hiện hành, Giấy phép lao động hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 7 và 8 Điều 172 của Bộ luật lao động và được quy định tại Điều 17 của Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ và Điều 12 của Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

​Ngoài ra, theo quy định tại Điểm e, Khoản 2, Điều 45 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú người nước ngoài: "Thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh về việc người nước ngoài được cấp giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú còn thời hạn nhưng không còn nhu cầu bảo lãnh trong thời gian tạm trú tại Việt Nam và phối hợp với cơ quan chức năng yêu cầu người nước ngoài xuất cảnh".


Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện việc thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp hết hiệu lực theo quy định trên đây để nộp về cho Ban Quản lý theo đúng quy định. Trong đó, chủ yếu là các trường hợp giấy phép lao động của người lao động hết hạn và người lao động nghỉ việc trước thời hạn phải thu hồi theo trình tự quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 17 của Nghị định 11/2016/NĐ-CP.


Để việc quản lý hồ sơ của người lao động nước ngoài tại doanh nghiệp được chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật,  Ban Quản lý đề nghị Tổng Giám đốc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc lưu trữ, quản lý hồ sơ của người lao động nước ngoài, trường hợp có giấy phép lao động hết hạn hoặc người lao động nước ngoài nghỉ việc trước thời hạn thì phải làm thủ tục thu hồi giấy phép lao động và nộp về Ban Quản lý theo quy định.


Đối với người nước ngoài được cấp giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú còn thời hạn nhưng không còn nhu cầu bảo lãnh trong thời gian tạm trú tại Việt Nam, Ban Quản lý đề nghị công ty thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và phối hợp với cơ quan chức năng yêu cầu người nước ngoài xuất cảnh theo đúng quy định nêu trên./.​

C​hi tiết nội dung văn bản:  Tải về Fast color scan to a PDF file_1.PDF

Lượt người xem:  Views:   604
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông báo Ban