Thông báo Ban
Thứ 3, Ngày 24/10/2017, 14:00
BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - SINGAPORE THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ LAO ĐỘNG NĂM 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/10/2017
Thực hiện công văn số 5236/SLĐTBXH-VL.ATLĐ ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2017. Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam –Singpore đề nghị Tổng giám đốc doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh sản xuất, Trưởng văn phòng đại diện trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A và Mapletree thực hiện báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động năm 2017

Nội dung báo cáo theo 04 biểu mẫu sau:

 • Mẫu số 3: Báo cáo tình hình thay đổi về  lao động năm 2017;

 • Mẫu số 6: Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài năm 2017;

 • Mẫu số 7: Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động năm 2017;

 • Mẫu số 8: Báo cáo công tác an toàn – vệ sinh lao động năm 2017.

  Các biểu mẫu báo cáo trên doanh nghiệp có thể tải về theo địa chỉ sau:http://bqlvsip.binhduong.gov.vn Mục Thông báo của Ban Quản lý hoặc đính kèm công văn này.

 Thời hạn nộp báo cáo: trước ngày 28/11/2017.

Số liệu báo cáo ƯỚC TÍNH đến hết tháng 12 năm 2017.

Nơi nhận báo cáo:

 • Bộ phận Một Cửa Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Quầy 29 Trung tâm Hành chính công – Khu A, Toà nhà Trung tâm Hành chính tỉnh, Phường Hoà Phú, TP.TDM, tỉnh Bình Dương.

 • Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore tại VSIP I, Số 8 Đại lộ Hữu Nghị, VSIP, TX. Thuận An, Bình Dương.

 • Doanh nghiệp có thể gửi bản scan báo cáo (phải có chữ ký và con dấu) về địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn.

  Mọi chi tiết thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại: 0274.3743901 – 3743904   (gặp anh Lên/ chị Quỳnh) hoặc 0274.2476902 (gặp chị Trúc), Fax: 0274.3743903.

Tải các biểu mẫu  Tải về BIEU MAU - BAO CAO DOANH NGHIEP NAM 2017.doc

Ban quản lý đề nghị các doanh nghiệp triển khai thực hiện sớm và nộp báo cáo đầy đủ theo đúng thời hạn./.

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lượt người xem:  Views:   779
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông báo Ban