Thông báo Ban
Thứ 6, Ngày 29/11/2019, 09:00
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc báo cáo tình hình lao động tiền lương năm 2019 và tiền thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/11/2019
Thực hiện Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm; Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Công văn số 5754/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 25/11/2019 của Sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình lao động tiền lương năm 2019 và tiền thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đề nghị các doanh nghiệp thực hiện một số nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình tiền lương năm 2019 và tiền thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020:

Các doanh nghiệp báo cáo tình hình tiền lương, nợ lương (nếu có) năm 2019, kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 cho người lao động tại doanh nghiệp theo Mẫu số 1, Mẫu số 2 trước ngày 16/12/2019.

2. Báo cáo về tình hình lao động năm 2019: Đề nghị các doanh nghiệp báo cáo trước ngày 03/01/2020 theo các biểu mẫu sau:

- Mẫu số 3: Báo cáo tình hình thay đổi về lao động năm 2019;

- Mẫu số 6: Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài năm 2019;

Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động trong năm 2019 và chưa thực hiện báo cáo khai trình về tình hình sử dụng lao động theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH thì báo cáo thêm Mẫu số 05.

3. Nơi nhận báo cáo:
  • Bộ phận Một Cửa Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Quầy 29 Trung tâm Hành chính công – Khu A, Toà nhà Trung tâm Hành chính tỉnh, Phường Hoà Phú, TP.TDM, tỉnh Bình Dương.
  • Doanh nghiệp có thể gửi bản scan báo cáo (phải có chữ ký và con dấu) về địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn hoặc fax 0274.3743903.

    Các biểu mẫu báo cáo trên doanh nghiệp có thể tải về theo địa chỉ sau: http://bqlvsip.binhduong.gov.vn Mục Thông báo của Ban Quản lý hoặc đính kèm công văn này.

Ban quản lý đề nghị các doanh nghiệp triển khai thực hiện sớm và nộp báo cáo đầy đủ theo đúng thời hạn./.

Nội dung thông báo và các biểu mẫu đính kèm:  Tải về 1661_BQL-VP.signed.pdf

Tải về Mẫu số 01 - Luong thuong tet 2020.doc Tải về Mẫu số 02 - lam viec trong Tet.docx Tải về Mẫu số 03 - Thay doi lao dong nam 2019.doc Tải về Mẫu số 06 - Bao cao lao dong nuoc ngoai.doc Tải về Mẫu số 05 - Khai trinh lao dong - chi danh cho DN moi hoat dong trong nam 2019.doc

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​


Lượt người xem:  Views:   1164
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông báo Ban