Thông báo Ban
Thứ 5, Ngày 22/08/2019, 10:00
Ban quản lý KCN Việt Nam – Singapore thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9, treo Quốc kỳ và báo cáo tình hình làm việc trong ngày Lễ Quốc khánh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/08/2019
Kính gửi: Tổng Giám đốc các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore I, II, II-A và Mapletree. Thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động và theo Thông báo số 165/TB-UBND ngày 16/08/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc Viếng nghĩa trang liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh 02/9

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore thông báo việc nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 như sau:

1. Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ tại các Công ty:

         Các doanh nghiệp phải treo Quốc kỳ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong ngày 02/9/2019.

         Người lao động được nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương 01 ngày: 02/9/2019.

Nếu ngày nghỉ lễ nêu trên trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

2. Về việc nghỉ Lễ của Ban quản lý KCN Việt Nam – Singapore:

Công chức, viên chức của Ban Quản lý được nghỉ Lễ ngày Quốc khánh 01 ngày: 02/9/2019 (thứ hai).

3. Báo cáo tình hình làm việc trong những ngày nghỉ Lễ:

Nhằm kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tình hình người lao động nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09, số lượng lao động làm việc trong dịp Lễ Quốc khánh 02/09, Ban Quản lý đề nghị các doanh nghiệp báo cáo tình hình lao động làm việc trong các ngày 31/8; 01/9 và ngày 02/09/2019 theo mẫu báo cáo đính kèm.

- Nơi nhận báo cáo: Doanh nghiệp gửi bản scan báo cáo về địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn hoặc gửi báo cáo về số fax: 02743 743903.

- Thời hạn nộp báo cáo: doanh nghiệp nộp trước ngày 29/08/2019 (Thứ năm).

4. Các vấn đề khác:

Trước ngày Lễ Quốc khánh 02/9, Ban Quản lý yêu cầu các doanh nghiệp bố trí cho người lao động làm vệ sinh sạch, gọn trong khu vực công ty; chú trọng công tác phòng chống cháy nổ; bố trí lực lượng trực gác, bảo vệ đơn vị, chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, trong và sau ngày Lễ Quốc khánh 02/9. Trường hợp có diễn biến bất thường xảy ra, đề nghị doanh nghiệp chủ động xử lý đồng thời báo cáo tình hình về Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore theo địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn

Công văn 1215/BQL-VP: Tải về 1215.PDF

Mẫu báo cáo:  Tải về mau bao cao lam viec Le 02-09.docx

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​


Lượt người xem:  Views:   263
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông báo Ban