Thông báo Ban
Thứ 2, Ngày 24/06/2019, 16:00
Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore thông báo về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động 06 tháng đầu năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/06/2019
Thực hiện Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 08 năm 2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm và Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam –Singpore đề nghị Tổng giám đốc doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh sản xuất, Trưởng văn phòng đại diện trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A và Mapletree thực hiện báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động 06 tháng đầu năm 2019, cụ thể như sau:

1. Nội dung báo cáo theo 02 biểu mẫu sau:

 • Mẫu số 3: Báo cáo tình hình thay đổi về lao động 06 tháng đầu năm 2019;
 • Mẫu số 6: Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài 06 tháng đầu năm 2019;

  Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động trong năm 2019 và chưa thực hiện báo cáo khai trình về tình hình sử dụng lao động theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH thì báo cáo thêm Mẫu số 05.

  Các biểu mẫu báo cáo trên doanh nghiệp có thể tải về theo địa chỉ sau: http://bqlvsip.binhduong.gov.vn Mục Thông báo của Ban Quản lý hoặc đính kèm công văn này.

  2. Thời hạn nộp báo cáo: trước ngày 05/07/2019.

  Số liệu báo cáo đến hết tháng 06 năm 2019.

  3. Nơi nhận báo cáo:
 • Bộ phận Một Cửa Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Quầy 29 Trung tâm Hành chính công – Khu A, Toà nhà Trung tâm Hành chính tỉnh, Phường Hoà Phú, TP.TDM, tỉnh Bình Dương.
 • Doanh nghiệp có thể gửi bản scan báo cáo (phải có chữ ký và con dấu) về địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn.

  Mọi chi tiết thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại: 0274.3743901, Fax: 0274.3743903.

  Ban quản lý đề nghị các doanh nghiệp triển khai thực hiện sớm và nộp báo cáo đầy đủ theo đúng thời hạn./.    

Biểu mẫu đính kèm  Tải về Mẫu số 03.doc  Tải về Mẫu số 06.doc  Tải về Mẫu số 05.doc
Công văn yêu cầu nộp báo cáo:  Tải về Fast color scan to a PDF file_6.PDF
Lượt người xem:  Views:   541
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông báo Ban