Thông báo Ban
Thứ 3, Ngày 08/01/2019, 11:00
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các doanh nghiệp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/01/2019
Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07 tháng 11 năm 2018 quy định quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, thay thế cho Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc hết hiệu lực.

Theo đó, tại Điều 9 của Nghị định quy định về việc tổ chức Hội nghị người lao động:

"1. Hội nghị người lao động do người sử dụng lao động và tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở tổ chức thực hiện. Hội nghị người lao động được tổ chức ít nhất một năm một lần.

2. Hội nghị người lao động được tổ chức theo hình thức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu.

3. Nội dung hội nghị người lao động thực hiện theo quy định tại Điều 64 của Bộ luật lao động.

4. Hình thức tổ chức hội nghị, nội dung, thành phần tham gia, thời gian, địa điểm, quy trình, trách nhiệm tổ chức thực hiện và hình thức phổ biến kết quả hội nghị người lao động thực hiện theo Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp".

Ban Quản lý đề nghị các doanh nghiệp xây dựng, kiện toàn quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, đảm bảo thực hiện dân chủ theo khuôn khổ pháp luật và phù hợp với đặc điểm, tình hình hoạt động của doanh nghiệp; triển khai thực hiện hiệu quả các hình thức dân chủ cơ sở, nhất là việc tổ chức đối thoại định kỳ, tổ chức hội nghị người lao động để tạo điều kiện cho người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người lao động, qua đó góp phần phòng ngừa và hạn chế tranh chấp lao động, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững./.

Link văn bản Tải về 35.PDF

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản từ Ban Quản lý vui lòng email về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.

Lượt người xem:  Views:   335
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông báo Ban