Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc báo cáo tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.Tin tứcTinBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc báo cáo tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Trong thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng, và hiện nay đã bùng phát tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới, tác động lớn đến nền kinh tế toàn cầu cũng như của Việt Nam. Ở trong nước, dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội, đặc biệt là trong các hoạt động xuất, nhập khẩu, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu, … tại một số ngành, lĩnh vực sản xuất đã bị ảnh hưởng, làm gián đoạn tạm thời chuỗi cung ứng nguyên, vật liệu đầu vào, gây đình trệ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp, nhất là một số doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động, ảnh hưởng lớn đến thu nhập, việc làm và đời sống của người lao động.
3/27/2020 9:00YesĐã ban hành

Thực hiện văn bản số 1046/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 25/03/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc cập nhật, tổng hợp và báo cáo tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Để có cơ sở tổng hợp tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 báo cáo Sở và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Qua đó làm cơ sở để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ban Quản lý đề nghị Tổng giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A, Khu công nghiệp Mapletree Bình Dương thực hiện báo cáo tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 (theo mẫu đính kèm). Cụ thể như sau:

Doanh nghiệp gửi bản scan có chữ ký và đóng dấu (file .pdf) và bản mềm (file .doc) báo cáo về địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn.

Thời hạn nhận báo cáo: Báo cáo lần đầu Trước ngày 01/4/2020 (Thứ tư) và khi doanh nghiệp có phát sinh khó khăn sau ngày 01/4/2020 (cập nhật số liệu theo mẫu đính kèm).

Ban Quản lý đề nghị Tổng giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A, Khu công nghiệp Mapletree Bình Dương nghiêm túc thực hiện và báo cáo đúng thời hạn./.​

Tải về: Công văn 454/BQL-VP    Biểu mẫu báo cáo​

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​​​​


True
Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore thông báo về các văn bản hướng dẫn cách thức cách ly tại nhà, cách ly tại nơi lưu trú và cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tếTin tứcTinBan Quản lý KCN Việt Nam - Singapore thông báo về các văn bản hướng dẫn cách thức cách ly tại nhà, cách ly tại nơi lưu trú và cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Các doanh nghiệp tải các văn bản như sau:
3/18/2020 17:00YesĐã ban hành

Tải về: ​Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch Covid-19.

            Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở y tế tập trung phòng chống dịch Covid-19​


Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​​​​​


True
Thông báo về việc phòng, chống dịch Covid-19 theo công văn số 364/BQL-VP của Ban Quản lý KCN Việt Nam - SingaporeTin tứcTinThông báo về việc phòng, chống dịch Covid-19 theo công văn số 364/BQL-VP của Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo về việc phòng, chống dịch Covid-19 theo công văn số 364/BQL-VP của Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore
3/16/2020 21:00YesĐã ban hành

z1785309659879_02f099e4c74401e639d2d5868cfa5399.jpg

z1785310218376_3e8adbbe6d3e27ad072374c9a5509a12.jpg

Nội dung văn bản: Tải về 

Biểu mẫu báo cáo: Mẫu 1  Mẫu 2


Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​​​​


True
Ban Quản lý VSIP thông báo danh sách các cơ sở lưu trú du lịch sử dụng vào việc cách ly phòng, chống dịch Covid-19Tin tứcTinBan Quản lý VSIP thông báo danh sách các cơ sở lưu trú du lịch sử dụng vào việc cách ly phòng, chống dịch Covid-19/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban Quản lý VSIP thông báo danh sách các cơ sở lưu trú du lịch sử dụng vào việc cách ly phòng, chống dịch Covid-19 của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
3/16/2020 21:00YesĐã ban hành

​Nội dung công văn của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Tải về ​

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​​​​


True
Thông báo việc rà soát, thống kê, cập nhật thông tin về lao động nước ngoài ưu tiên nhập cảnhTin tứcTinThông báo việc rà soát, thống kê, cập nhật thông tin về lao động nước ngoài ưu tiên nhập cảnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện theo văn bản số 768/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 04/3/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc rà soát, thống kê, cập nhật thông tin về lao động nước ngoài ưu tiên nhập cảnh, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đề nghị các doanh nghiệp thực hiện các nội dung sau:
3/5/2020 16:00YesĐã ban hành

1. Rà soát, thống kê danh sách lao động nước ngoài quốc tịch Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, nước/vùng lãnh thổ: Đài Loan …, theo thứ tự ưu tiên muốn nhập cảnh vào Việt Nam (phụ lục kèm theo).

Đối với từng trường hợp lao động nước ngoài muốn nhập cảnh vào Việt Nam: doanh nghiệp phải có văn bản nêu rõ lý do, sự cần thiết và ảnh hưởng của lao động nước ngoài đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khi họ trở lại Việt Nam làm việc, đánh giá tác động nếu thiếu hụt những nhân sự này.

2. Quý đơn vị vui lòng gửi bản mềm (file excel) bảng thống kê về Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore trước 14h ngày 06/03/2020, qua địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn để Ban tổng hợp báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội./.

Tải về: Nội dung công văn 304/BQL-VP​; Phụ lục đính kèm

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​​​


True
Về việc khảo sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp theo công văn 302/BQL-ĐTDN ngày 05/3/2020 của Ban Quản lý KCN Việt Nam - SingaporeTin tứcTinVề việc khảo sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp theo công văn 302/BQL-ĐTDN ngày 05/3/2020 của Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore thông báo về việc khảo sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch cúm Covid-19. Nội dung theo công văn sau:
3/5/2020 9:00YesĐã ban hành

CV 305.jpg


Tải về Nội dung công văn;​    Mẫu khảo sát


Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​​​


True
Về việc thay đổi địa chỉ trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận thành lặp văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Khu công nghiệp Việt Nam-SingaporeTin tứcTinVề việc thay đổi địa chỉ trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận thành lặp văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 10/01/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc Hội đã ban hành Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An và các phường thuộc thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, toàn bộ diện tích Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore được chuyển từ thị xã Thuận An thành thành phố Thuận An. Việc điều chỉnh địa giới hành chính này có liên quan đến địa điểm thực hiện dự án của các dự án đầu tư, địa chỉ trụ sở của các văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore.
2/28/2020 14:00YesĐã ban hành

Để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đang thực hiện dự án đầu tư, thương nhân nước ngoài có văn phòng đại diện tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore trong việc giao dịch với các tổ chức, cá nhân có liên quan, Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore sẽ tiến hành điều chỉnh thay đổi địa chỉ dự án đầu tư, điều chỉnh thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore đã được Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore cấp phép.

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore thông báo đến tất cả nhà đầu tư, doanh nghiệp, thương nhân nước ngoài có văn phòng đại diện trong Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore có nhu cầu thay đổi địa chỉ như nội dung nêu trên gửi đề nghị (theo Mẫu số 1 đính kèm) về Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore để được điều chỉnh.

Thời gian xử lý: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp, thương nhân nước ngoài.

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo để nhà đầu tư, doanh nghiệp, thương nhân nước ngoài trong Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore biết thực hiện./.

Nội dung văn bản (tải về)​

Mẫu đính kèm​

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​​​


True
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore đề nghị các doanh nghiệp cập nhật báo cáo tình trạng sức khỏe và nhập cảnh lao động nước ngoài tại doanh nghiệp từ ngày 15/02/2020 đến nayTin tứcTinBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore đề nghị các doanh nghiệp cập nhật báo cáo tình trạng sức khỏe và nhập cảnh lao động nước ngoài tại doanh nghiệp từ ngày 15/02/2020 đến nay/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện văn bản số 623/UBND-NC ngày 17/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra,
Ban Quản lý yêu cầu Tổng giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A, Khu công nghiệp Mapletree Bình Dương thực hiện báo cáo như sau:
2/24/2020 11:00YesĐã ban hành

1. Thống kê khai báo danh sách lao động nước ngoài trở lại làm việc từ ngày 15/02/2020 đến nay (theo mẫu đính kèm).

Hình thức gửi: Doanh nghiệp gửi bản scan và bản mềm (file .xls) báo cáo về địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn Hoặc gửi báo cáo về số fax: 02743 743903.

Thời hạn nộp báo cáo: Lần 1 trước 14 giờ ngày 25/02/2020 và báo cáo cập nhật hàng ngày (trước 14 giờ) khi có phát sinh lao động nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

2. Đề nghị Tổng giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A, Khu công nghiệp Mapletree Bình Dương tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở các chuyên gia, nhân viên, người nước ngoài tại doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình vệ sinh phòng ngừa dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và kịp thời báo cáo cho cơ quan y tế và các ngành chức năng khi có những biểu hiện, triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra.

Ban Quản lý đề nghị Tổng giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A, Khu công nghiệp Mapletree Bình Dương nghiêm túc thực hiện và báo cáo đúng thời hạn./.

Tải về : Công văn 236/BQL-VP  ; Mẫu báo cáo cập nhật LĐNN nhập cảnh từ 15/02/2020 đến nay​

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​​​True
Thông báo link đặt hàng khẩu trang của Sở Công thương theo công văn số 174/SCT-VP ngày 10/02/2020.Tin tứcTinThông báo link đặt hàng khẩu trang của Sở Công thương theo công văn số 174/SCT-VP ngày 10/02/2020./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chi tiết vui lòng click vào đường link bên dưới:
2/12/2020 17:00YesĐã ban hànhTrue
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore hướng dẫn  cấp giấy phép lao động trong thời điểm có dịch bệnh (theo công văn 181-BQL-VP)Tin tứcTinBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore hướng dẫn  cấp giấy phép lao động trong thời điểm có dịch bệnh (theo công văn 181-BQL-VP)/PublishingImages/2020-02/GPLD_Key_11022020090246.jpg
Thực hiện văn bản số 484/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 10/02/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cấp giấy phép lao động trong thời điểm có dịch bệnh,
Nhằm hạn chế và phòng chống lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức (gọi tắt là người sử dụng lao động) trong các Khu công nghiệp VSIP I, II, II-A và Khu công nghiệp Mapletree Bình Dương thực hiện như sau:
2/11/2020 9:00YesĐã ban hành

1.Về cấp mới giấy phép lao động:

  - Trong thời gian Việt Nam công bố dịch bệnh, tạm dừng cấp mới giấy phép lao động cho người lao động là công dân Trung Quốc và người lao động đến từ các vùng có dịch cho đến khi có thông báo mới từ các cơ quan có thẩm quyền.

- Đối với người lao động đến từ các nơi khác, khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động người sử dụng lao động phải có văn bản cam kết và chịu trách nhiệm về người lao động đó không có di chuyển qua vùng có dịch hoặc tiếp xúc với người đến từ vùng có dịch (đặc biệt là tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc).

2. Về cấp lại giấy phép lao động đối với trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn làm việc từ 05 ngày nhưng không quá 45 ngày:

- Đối với lao động người Trung Quốc không về nước và người lao động đến từ các nơi khác, người sử dụng lao động phải có văn bản cam kết và chịu trách nhiệm về người lao động đó không có di chuyển qua vùng có dịch hoặc tiếp xúc với người đến từ vùng có dịch (đặc biệt là tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc).

- Trường hợp lao động người nước ngoài xuất cảnh ra khỏi Việt Nam trong dịp nghỉ tết nguyên đán, sau khi trở lại Việt Nam người sử dụng lao động phải cung cấp thêm thông tin từ ngày 20/01/2020 đến thời điểm nộp hồ sơ, người lao động đã đi đến những nơi nào, trường hợp đến Trung Quốc thì báo cáo rõ thời điểm quay trở lại Việt Nam và tình trạng sức khỏe hiện tại của người đó.

3. Về thành phần hồ sơ cung cấp:

- Trong hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại phải nộp kèm văn bản cam kết và chịu trách nhiệm về người lao động đó không có di chuyển qua vùng có dịch hoặc tiếp xúc với người đến từ vùng có dịch (đặc biệt là tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc) và thông tin như quy định tại mục 2 về cấp lại giấy phép lao động đã nêu.

- Cung cấp bản gốc hộ chiếu, bản gốc visa để kiểm tra đối chiếu, trường hợp nộp bản sao y có chứng thực, đề nghị phải sao y đầy đủ các trang của hộ chiếu và Visa.

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức trong các Khu công nghiệp VSIP I, II, II-A và Khu công nghiệp Mapletree Bình Dương không nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép lao động cho người Trung Quốc và tạm dừng tiếp nhận lao động người Trung Quốc quay trở lại làm việc trong thời gian có dịch bệnh; đồng thời báo cáo tình hình lao động nước ngoài quay trở lại làm việc sau tết, đặc biệt là lao động người Trung Quốc và người lao động di chuyển qua vùng có dịch hoặc tiếp xúc với người đến từ vùng có dịch; chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của nhà nước trong việc hạn chế và phòng chống lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra, trường hợp doanh nghiệp, tổ chức không thực hiện sẽ là căn cứ để xem xét cho phép sử dụng lao động người nước ngoài về sau.

  Đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức nghiêm túc thực hiện./.

Tải về: Công văn 181-BQl-VP​

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​​​


True
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc thống kê khai báo tình trạng sức khỏe và xuất nhập cảnh lao động nước ngoài tại doanh nghiệpTin tứcTinBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc thống kê khai báo tình trạng sức khỏe và xuất nhập cảnh lao động nước ngoài tại doanh nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện văn bản số 462/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 05/02/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thống kê khai báo tình trạng sức khỏe và xuất nhập cảnh lao động nước ngoài tại doanh nghiệp,
Ban Quản lý yêu cầu Tổng giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A, Khu công nghiệp Mapletree Bình Dương thực hiện báo cáo như sau:
2/6/2020 10:00YesĐã ban hành

1. Thống kê khai báo tình trạng sức khỏe và xuất nhập cảnh lao động nước ngoài tại doanh nghiệp (mẫu 01).

2. Khai báo tình trạng của từng người lao động nước ngoài (mẫu 02).

Hình thức gửi: Doanh nghiệp gửi bản scan có chữ ký, đóng dấu và bản mềm (file .doc hoặc .xls ) báo cáo về địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn Hoặc gửi báo cáo về số fax: 02743 743903.

Thời hạn nộp báo cáo: Trước ngày 10/02/2020 (Thứ hai).

Ban Quản lý đề nghị Tổng giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A, Khu công nghiệp Mapletree Bình Dương nghiêm túc thực hiện và báo cáo đúng thời hạn./.

​Tài về: Công văn số 153/BQl-VP     ​Mẫu số 01     Mẫu số 02​

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​​​


True
Tổng hợp thông tin liên quan đến dịch bệnh Corona nCoVTin tứcBài viếtTổng hợp thông tin liên quan đến dịch bệnh Corona nCoV/PublishingImages/2020-02/Banner-Corona_Key_03022020100942.jpg
Ban Quản lý Thông báo Tổng hợp thông tin liên quan đến dịch bệnh Corona nCoV:
2/3/2020 11:00YesĐã ban hành

1. ​Các văn bản chỉ đạo:

- Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra​​

Chỉ thị 06/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.​

​- Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH Về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
​- Công văn số 381/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona gây ra​

- Công văn số 115/BQL-VP của Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCOV gây ra và mẫu báo cáo tình hình nhập cảnh của Lao động nước ngoài.

- Công văn số 164/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ : V/v tăng cường phòng, chống dịch do nCoV gây ra​.

- Công văn số 139/BQL-VP của Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCOV gây ra.

- Công văn số 153/BQL-VP ngày 05/02/2020 của Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singpaore về việc thống kê khai báo tình trạng sức khỏe và xuấtnhập cảnh lao động nước ngoài tại doanh nghiệp (new)​

2. Trang thông tin cần biết về dịch Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra:​

​- Sở Y tế tỉnh Bình Dương: https://soyte.binhduong.gov.vn/Pages/Home.aspx

- Kênh đường dây nóng tư vấn, xử lý thông tin của ngành Y tế Bình Dương về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona (2019-nCoV).True
THÔNG BÁO - Kênh đường dây nóng tư vấn, xử lý thông tin của ngành Y tế Bình Dương về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona (2019-nCoV)Tin tứcTinTHÔNG BÁO - Kênh đường dây nóng tư vấn, xử lý thông tin của ngành Y tế Bình Dương về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona (2019-nCoV)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kênh đường dây nóng tư vấn, xử lý thông tin của ngành Y tế Bình Dương về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona (2019-nCoV)
2/1/2020 18:00YesĐã ban hành

TB1.jpg

TB2.jpg

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​​​


True
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCOV gây raTin tứcBài viếtBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCOV gây ra/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện văn bản số 362/BYT-KCB ngày 28/01/2020 của Bộ Y tế về việc thực hiện Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện văn bản số 335/LĐTBXH-VP ngày 28/01/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCOV) gây ra, để kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về tình hình người lao động nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, nhằm phát hiện sớm các trường hợp viêm phổi cấp do vi rút Corona, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong.
2/1/2020 17:00YesĐã ban hành

Ban Quản lý yêu cầu Tổng giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A, Khu công nghiệp Mapletree Bình Dương thực hiện những nội dung sau:

1. Tuyên truyền đến tất cả cán bộ, nhân viên, công nhân, người lao động (kể cả người nước ngoài) trong doanh nghiệp, chi nhánh, cơ sở sản xuất kinh doanh các nội dung khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng tránh lây nhiễm vi rút Corona mới (nCoV), bao gồm các biện pháp sau:

1.1.  Đối với những người đến Trung Quốc:

- Nếu không có việc cần thiết hoặc công việc đột xuất, không nên đến Trung Quốc trong khoảng thời gian này.

- Trường hợp bắt buộc, phải hạn chế ra khỏi nhà, thường xuyên áp dụng nghiêm túc các biện pháp phòng bệnh.

- Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.

- Khi đến cần gọi điện trước để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần nhất để có biện pháp hỗ trợ.

1.2.  Đối với những người từ Trung Quốc trở về:

- Cần cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Cần khai báo với cơ quan sở tại nơi gần nhất để được hỗ trợ.

- Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.

- Khi đến cần gọi điện trước để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần nhất để có biện pháp hỗ trợ.

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương (CDC), số 209 đường Yersin, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0918 645 450 (Bác sĩ Danh - Giám đốc CDC), 0903 732 232 (Bác sĩ Chung – Phó Giám đốc CDC).

1.3.  Đối với cộng đồng:

- Tránh đi du lịch nếu đang có sốt, ho hoặc khó thở. Đến ngay cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ. Cần thông báo lịch trình di chuyển của tổ chức, cá nhân với cơ sở y tế (nếu đi công tác, du lịch đến các vùng nguy cơ cao).

- Tránh tiếp xúc với người sốt, ho. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng.

- Khi ho, hắt hơi hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo. Sau khi sử dụng khăn giấy, bỏ vào thùng rác rồi rửa tay.

- Nếu thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại, du lịch thông báo ngay cho nhân viên hàng không, đường sắt, ô tô và tìm đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

- Chỉ sử dụng các loại thực phẩm chín.

- Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Tránh tiếp xúc gần với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã.

- Đeo khẩu trang khi tới chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh.

2. Báo cáo Tình hình lao động nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 12/12/2019 đến nay và tình hình dự kiến nhập cảnh vào Việt Nam trong thời gian tới theo mẫu báo cáo đính kèm và gửi về Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore theo hình thức gửi và thời gian như sau:

Hình thức gửi: Doanh nghiệp gửi bản scan có chữ ký, đóng dấu và bản mềm (file .doc hoặc .xls ) báo cáo về địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn Hoặc gửi báo cáo về số fax: 02743 743903.

Thời hạn nộp báo cáo: Trước ngày 04/02/2020 (Thứ ba).

3. Doanh nghiệp chủ động theo dõi, nắm tình hình sức khỏe người lao động tại công ty, trường hợp khi doanh nghiệp phát hiện người lao động nước ngoài, lao động trong nước có những biểu hiện, triệu chứng liên quan đến nhiễm chủng mới của vi rút Corona (nCOV) gây ra, đề nghị doanh nghiệp báo ngay về Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (qua số điện thoại 0274 3743901 (line số 1) hoặc qua email:bqlvsip@binhduong.gov.vn) và Trung tâm y tế gần nhất theo văn bản số 362/BYT-KCB.

Ban Quản lý đề nghị Tổng giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A, Khu công nghiệp Mapletree Bình Dương nghiêm túc thực hiện và báo cáo đúng thời hạn./.

​Nội dung văn bản:Tải về  

Mẫu báo cáo: Tải về​

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​​True
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo chương trình "Xuân với trẻ em khó khăn" lần thứ XIII tỉnh Bình Dương năm 2020Tin tứcTinBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo chương trình "Xuân với trẻ em khó khăn" lần thứ XIII tỉnh Bình Dương năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo chương trình "Xuân với trẻ em khó khăn" lần thứ XIII tỉnh Bình Dương năm 2020
12/26/2019 12:00NoĐã ban hành

​Nội dung thông báo 1674.pdf    5217.pdf


False
Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền xây dựng Thành phố thông minh Bình DươngTin tứcTinTiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TTĐT - Chiều 12-12, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban điều hành Thành phố thông minh Bình Dương đã chủ trì họp đánh giá công tác tổ chức Diễn đàn Horasis 2019 và kết quả thực hiện Đề án Thành phố thông minh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
12/26/2019 11:00YesĐã ban hành

Báo cáo kết quả tổ chức Diễn đàn Horasis 2019 tại cuộc họp cho thấy, Diễn đàn Horasis 2019 đã quy tụ hơn 1.000 khách mời là lãnh đạo cao cấp đến từ các tập đoàn kinh tế từ hơn 47 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đại biểu Trung ương, Bộ ngành và khoảng 100 phóng viên của 60 cơ quan thông tấn báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình trong và ngoài nước. Đặc biệt, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tham dự và phát biểu chào mừng tại Lễ khai mạc.

Đây là năm thứ hai Diễn đàn Horasis được tổ chức thành công tại Bình Dương, góp phần giúp tỉnh Bình Dương mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác đầu tư, thương mại; chủ động quảng bá thương hiệu Bình Dương – một tỉnh công nghiệp năng động, sáng tạo và hiệu quả với các bên đối tác nước ngoài, tăng cơ hội giao lưu, kết nối giữa các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần tăng cường thu hút đầu tư, hợp tác kinh doanh, hướng tới xây dựng Bình Dương trở thành đô thị thông minh, năng động, sáng tạo, nơi đáng sống.

 

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ (thứ 2 từ phải qua) tặng lẵng hoa chúc mừng Diễn đàn

Tại cuộc họp, đại diện Văn phòng Thành phố thông minh Bình Dương đã báo cáo kết quả thực hiện các dự án năm 2019 và phương hướng hướng nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, năm 2020 với chủ đề “Triển khai nền tảng thông minh” đột phá trong thời kỳ mới 4.0, các ngành, các cấp tiếp tục triển khai mô hình Ba nhà; đẩy mạnh thu hút nguồn lực và quốc tế; triển khai các dự án cụ thể phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, cuối tháng 6/2020, Bình Dương sẽ đăng cai tổ chức Diễn đàn Horasis Ấn Độ.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Mai Hùng Dũng đánh giá cao những nỗ lực của các tiểu ban đã phối hợp rất tốt để triển khai tổ chức diễn đàn. Đặc biệt, công tác tuyên truyền các sự kiện được đẩy mạnh, góp phần vào thành công chung của Diễn đàn. Qua công tác tổ chức Diễn đàn Horasis châu Á 2019, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý, các thành viên, các đơn vị cần rút kinh nghiệm để tổ chức thành công và hiệu quả Diễn đàn Horasis Ấn Độ. Đây cũng là cách để Bình Dương quảng bá hình ảnh của tỉnh và thu hút đầu tư.​

True
Phát động Cuộc thi viết “Ngày tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam”Tin tứcTinPhát động Cuộc thi viết “Ngày tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TTĐT - Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp với chủ đề: “Tuổi trẻ Bình Dương sắt son niềm tin với Đảng”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Ban biên tập Báo Bình Dương tổ chức Cuộc thi viết “Ngày tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam”.
12/26/2019 11:00YesĐã ban hành

Mục đích cuộc thi nhằm tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy tình yêu, niềm tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm mỗi đảng viên khi vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đối tượng tham gia là tất cả đảng viên hiện đang sinh sống, lao động, học tập trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tác giả phải ghi tên thật, không lấy bút danh).

Nội dung bài viết dự thi gồm hai phần: Nêu cảm nhận tình cảm của cá nhân đảng viên trong giây phút vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng tại lễ kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; xác định vai trò, nhiệm vụ tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và đề xuất giải pháp của cá nhân đảng viên gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ công tác hiện nay tại địa phương, đơn vị.  

Hình thức bài thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy. Khuyến khích viết tay, rõ ràng, sạch đẹp, có tranh, ảnh minh họa trang trí đẹp mắt và những tư liệu dẫn chứng có liên quan đến bài thi. Bài dự thi có thể là văn xuôi hoặc thơ, tối đa 3.000 từ đối với văn xuôi và tối đa 200 từ đối với thơ.

Thời gian nhận bài dự thi đến hết ngày 20/02/2020. Địa điểm nhận bài thi dự thi: Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Bình Dương (tầng 8, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương); Ban biên tập Báo Bình Dương (543, Lê Hồng Phong, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) hoặc qua  Email: tuyengiaotdbd@gmail.com. Các bài dự thi xuất sắc sẽ được trao giải và trưng bày tại chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2020).

Tham khảo Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi tại đây.

Theo binhduong.gov.vn

True
Chính thức vận hành Hệ thống đường dây nóng 1022 tỉnh Bình DươngTin tứcTinChính thức vận hành Hệ thống đường dây nóng 1022 tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TTĐT - ​Sáng 24-11, tại TP.Thủ Dầu Một, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương tổ chức Lễ công bố vận hành Hệ thống đường dây nóng 1022 tỉnh Bình Dương
12/26/2019 11:00YesĐã ban hành

Tham dự có ông Lê Hữu Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đặng Minh Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trần ​​Thị Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các khách mời quốc tế tham dự Diễn đàn Horasis 2019.​ 

Hệ thống đường dây nóng tỉnh Bình Dương là Trung tâm liên lạc  (Contact Center) hoạt động 24 giờ/ngày và 7 ngày trong tuần (kể cả ngày lễ, Tết), để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức bằng nhiều phương thức khác nhau như: Điện thoại (cố định, di động), tin nhắn, thư điện tử, các ứng dụng trên Internet (Zalo, Viber, Facebook…). Hệ thống sẽ tiếp nhận, xử lý, trả lời tự động hoặc thông qua nhân viên trực hệ thống Contact Center hoặc chuyển tiếp cho các cơ quan, đơn vị chức năng xử lý để có kết quả trả lời. 

Hệ thống Contact Center sẽ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến các lĩnh vực: Hướng dẫn thủ tục hành chính; hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính. Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất (nhóm 1). Hỗ trợ tiếp nhận các thông tin về tình hình an ninh, trật tự 113; cứu nạn, cứu hộ 114 và tiếp nhận thông tin cấp cứu ngoài bệnh viện 115 (nhóm 2). Tiếp nhận thông tin phản ánh hiện trường về các tồn tại, hạn chế, bất cập đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương (nhóm 3).


Người dân và doanh nghiệp có thể sử dụng điện thoại cố định gọi vào số đường dây nóng 1022 ngay tại địa bàn tỉnh Bình Dương, hay gọi số (0274)1022 trong trường hợp ngoài địa bàn tỉnh Bình Dương; điện thoại di động gọi vào số đường dây nóng (0274)1022. Sử dụng các ứng dụng trên Internet như: Zalo/Viber/Facebook tích hợp trên Cổng thông tin đường dây nóng để liên lạc hoặc tương tác trực tiếp với nhân viên trực Hệ thống hoặc tự tạo phiếu yêu cầu phản ánh, kiến nghị. Truy cập vào Cổng thông tin đường dây nóng tỉnh Bình Dương http://1022.binhduong.gov.vn để gửi phản ánh kiến nghị. Gửi thư điện tử tới địa chỉ hộp thư: 1022@binhduong.gov.vn. Sử dụng App "1022 Bình Dương" trên các thiết bị điện thoại thông minh (Smartphone) để giao tiếp với Hệ thống Contact Center.

Các phản ánh, kiến nghị gửi qua Hệ thống đường dây nóng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Hình ảnh, âm thanh, đoạn phim ngắn thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị. Có đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của cá nhân, tổ chức gửi phản ánh, kiến nghị (trừ các trường hợp khẩn cấp).

Cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị cung cấp thông tin trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung do mình cung cấp cho hệ thống đường dây nóng. Nghiêm cấm các hành vi: Cung cấp, phản ánh thông tin sai sự thật, mang tính chất hoang báo; sử dụng t​ừ ngữ thô tục, có nội dung bôi nhọ, xúc phạm đến người khác; quấy rối qua điện thoại, gây bức xúc, làm ảnh hưởng, gián đoạn công việc của cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận thông tin và hoạt động của đường dây nóng. Các hành vi nêu trên tùy mức độ nghiêm trọng sẽ bị xem xét, xử lý hoặc chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.


Đối với các phản ánh, kiến nghị mà nội dung thuộc nhóm 1 thì thời hạn xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị là 8 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận thông tin từ Hệ thống đường dây nóng. Đối với các phản ánh mà nội dung thuộc nhóm 2 thì các cơ quan, đơn vị liên quan cần triển khai kiểm tra và xử lý ngay, kể từ thời điểm nhận thông tin từ Hệ thống đường dây nóng. Đối với các phản ánh mà nội dung thuộc nhóm 3 thì các cơ quan, đơn vị liên quan cần triển khai kiểm tra, và tiến hành xử lý trong thời gian sớm nhất.


Ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Minh Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Hệ thống đường dây nóng 1022 tỉnh Bình Dương mang lại hiệu quả, giúp người dân, doanh nghiệp có công cụ để phản ánh kịp thời, đồng thời giúp chính quyền tiếp nhận, giải quyết và trả lời cho người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, chính xác, thấu tính đạt lý. Do đó, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành và địa phương. Phó Chủ tịch đề nghị các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham gia tiếp nhận, giải quyết và trả lời phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống đường dây nóng 1022 và tổ chức thực hiện theo đúng các quy trình, quy định đã được UBND tỉnh ban hành. Đồng thời mong muốn, người dân, doanh nghiệp phản ánh trung thực, những kiến nghị đầy tâm huyết qua Hệ thống đường dây nóng 1022 để chính quyền địa phương có thể phục vụ tốt hơn, hoạt động công khai, minh bạch hơn, cùng chung tay xây dựng quê hương Bình Dương ngày càng văn minh, giàu đẹp. 


Đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút chính thức vận hành Hệ thống đường dây nóng 1022 tỉnh Bình Dương

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham quan Trung tâm vận hành Hệ thống đường dây nóng 1022 tỉnh Bình Dương


Hệ thống đường dây nóng 1022 tỉnh Bình Dương vận hành 24/24

Theo binhduong.gov.vn

True
Bình Dương khánh thành Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệpTin tứcBài viếtBình Dương khánh thành Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TTĐT - ​Nằm trong chuỗi các hoạt động Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Horasis - Bình Dương năm 2019, sáng 24-11, tại thành phố Thủ Dầu Một đã diễn ra Lễ khánh thành Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương.
12/26/2019 11:00YesĐã ban hành

Tham dự có ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;​ ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội, viện trường, các tổ chức và các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước.

Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ có trụ sở đặt tại số 28, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Với sứ mệnh là "Phục vụ cộng đồng, người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp Bình Dương".

​Trung tâm có 07 không gian riêng biệt gồm: Không gian làm việc chung; không gian tổ chức sự kiện; không gian họp; không gian đào tạo STEM; không gian cà phê sáng tạo; không gian hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; khu vực Fablab. Trên cơ sở khai thác cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực sẵn có của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Trung tâm sẽ tập hợp, liên kết các mạng lưới, chuỗi mạng lưới chuyên môn trong hệ sinh thái khởi nghiệp như các cá nhân, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp; nhà đầu tư, quỹ đầu tư; các cố vấn, huấn luyện viên khởi nghiệp sáng tạo; đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực khoa học công nghệ; phát triển sáng kiến cộng đồng và các thử nghiệm thực tế gắn liền với định hướng phát triển thành phố thông minh của tỉnh.

Ngoài ra, Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp còn cung cấp không gian, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm chế tạo; tổ chức các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cho các dự án khởi nghiệp; giáo dục theo định hướng khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tổ chức chương trình hội thảo, hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh…

Trungtamsangkien 2.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Hưng phát biểu tại buổi lễ

​Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Hưng nhấn mạnh, để hiện thực hóa những chủ trương, chính sách của chính quyền tỉnh trong thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển các doanh nghiệp tri thức, hướng đến xây dựng Thành phố Thông minh Bình Dương năng động, sáng tạo, ngày 19/3/2018, UBND tỉnh đã Phê duyệt Đề án "Thành lập Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương" tại Quyết định số 708/QĐ-UBND. Khánh thành Trung tâm là sự kiện vô cùng đáng mừng, khởi đầu và đánh dấu những nỗ lực và tâm huyết của chính quyền địa phương trong việc phát triển cộng đồng doanh nghiệp tri thức và sáng tạo. Ông đề nghị các thành phần của mô hình Ba Nhà gồm Nhà trường, Nhà nước và Doanh nghiệp cần có sự hợp tác với nhau để cùng xây hệ sinh thái khởi nghiệp mạnh và bền vững tại Bình Dương, góp phần tạo ra những doanh nghiệp đột phá, phát triển nền kinh tế sáng tạo.

Trungtamsangkien 5.jpg

Đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm
Trungtamsangkien 3.jpg

Trungtamsangkien 4.jpg

Trungtamsangkien 6.jpg

Lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham quan Trung tâm 

Theo Binhduong.gov.vn

True
Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore thông tin đến các doanh nghiệp về việc hỗ trợ kinh phí trao học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó và tặng quà Tết trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn lần thứ XVIII tỉnh Bình Dương năm 2019Tin tứcTinBan Quản lý KCN Việt Nam - Singapore thông tin đến các doanh nghiệp về việc hỗ trợ kinh phí trao học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó và tặng quà Tết trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn lần thứ XVIII tỉnh Bình Dương năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kính gửi: Ban Giám đốc các Công ty trong KCN Việt Nam – Singapore và KCN Mapletree. 
Thực hiện công văn số 2821/UBND-VX ngày 14/6/2019 của  Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tổ chức Ngày hội Trung và trao Học bổng, học sinh, sinh viên vượt khó, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn lần XVIII tỉnh Bình Dương năm 2019 và công văn số 3354/SLĐTBXH-QBTTE ngày 30/7/2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ kinh phí trao học bổng học sinh, sinh viên vượt khó, quà Tết trung thu trẻ em khó khăn lần XVIII tỉnh Bình Dương năm 2019 (có file đính kèm).
8/29/2019 10:00NoĐã ban hành

Ban quản lý kêu gọi Công ty mở rộng tấm lòng nhân ái, tình thương yêu đến những hoàn cảnh khó khăn, không may mắn trong xã hội, đóng góp ủng hộ kinh phí hoặc quà (xe đạp, máy vi tính và quà tết trung thu cho trẻ em) nhằm biểu dương, động viên và tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, vươn lên, tiếp tục hoàn thành chương trình học và được vui đón tết trung thu trong tình yêu thương của cộng đồng xã hội.

Đây là chương trình hoạt động xã hội từ thiện, nhân ái, thiết thực nhằm góp phần cùng xã hội tạo nên niềm vui cho các cháu không may mắn và các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore kêu gọi lòng hảo tâm, nhiệt tình từ Ban Giám đốc công ty, tích cực hưởng ứng cuộc vận động này.

Mọi sự đóng góp vui lòng gửi về Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương theo địa chỉ, điện thoại và số tài khoản được nêu trong công văn số 3554/SLĐTBXH-QBTTE nêu trên. 

Mong nhận được sự tích cực hưởng ứng của Quý Lãnh đạo Công ty./.

Các văn bản đính kèm: 1247.signed.pdf65-KH.PDF2821.pdf3354.PDF

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​


False
Kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới WTA - Bình Dương 2018Tin tứcKỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới WTA - Bình Dương 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thời gian: Từ 10-12/10/2018
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương
9/26/2018 14:00NoĐã ban hành

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

Chi tiết vui lòng truy cập: http://binhduong.wtanet.org​

False
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore nhắc nhở doanh nghiệp về việc nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động nước ngoàiBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore nhắc nhở doanh nghiệp về việc nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động nước ngoài/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Theo quy định hiện hành, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động được thực hiện theo  quy định tại Điều 10 của Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ và Điều 6 của Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
6/7/2018 9:00NoĐã ban hành

Trong đó, việc chứng minh người lao động nước ngoài là chuyên gia phải có văn bản chứng minh theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP như sau:

"Chuyên gia là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Có văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài;

b) Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam; trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định."

Tuy nhiên, trong thời gian qua, trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài của một số doanh nghiệp vẫn còn tình trạng sử dụng văn bản xác nhận kinh nghiệm làm việc thay cho văn bản xác nhận là chuyên gia là chưa phù hợp theo quy định nêu trên.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật, Ban Quản lý đề nghị doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài với vị trí công việc là Chuyên gia mà không có bằng đại học trở lên hoặc tương đương theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 3 của Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì phải có văn bản xác nhận là chuyên gia theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 3 của Nghị định 11/2016/NĐ-CP. Nội dung của văn bản xác nhận là chuyên gia phải đảm bảo:

- Tiêu đề văn bản phải ghi rõ "văn bản/giấy xác nhận là chuyên gia";

- Nội dung đảm bảo theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 6 của Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH: "Văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài, bao gồm: tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xác nhận, thông tin về chuyên gia: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch và ngành nghề của chuyên gia phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam".

Ban Quản lý thông báo cho các doanh nghiệp biết và thực hiện theo quy định./.

Nội dung văn bản gốc 666.pdf

Ban Quản lý VSIP

False
Nhân dân Bình Dương vui Xuân, đón Tết Mậu Tuất 2018 vui tươi, phấn khởiTin tứcTinNhân dân Bình Dương vui Xuân, đón Tết Mậu Tuất 2018 vui tươi, phấn khởi/PublishingImages/2018-02/IMG_8444ok_Key_21022018111830_Key_26022018100837.jpg
TTĐT - Sáng 21-02, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp đánh giá tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Ông Trần Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp.
2/26/2018 11:00YesĐã ban hành

Mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018, trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩanhân dân vui xuân đón Tết với tinh thần vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm.

Trước Tết, tỉnh đã long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã cử các đoàn đi thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, bệnh viện, trường học và công nhân lao động. Đặc biệt, ngày 13 tháng Chạp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm và tặng quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại tỉnh Bình Dương. Năm nay, tỉnh đã chi gần 450 tỷ đồng hỗ trợ Tết cho các đối tượng là người có công, các hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ công chức,viên chức, lực lượng vũ trang, cán bộ cấp xã.. Riêng đối với công nhân lao động, ngoài nguồn kinh phí của tỉnh hỗ trợ, các tổ chức công đoàn đã phối hợp với doanh nghiệp chăm lo Tết vui tươi cho công nhân lao động. Đã có hơn 7.300 công nhân được tặng vé xe tàu về quê đón Tết; cùng với các chương trình tết sum vầy, chương trình lễ hội Tết công nhân do công đoàn tổ chức, các doanh nghiệp còn tổ chức họp mặt cuối năm ấm cúng tạo khí thế vui tươi, phấn khởi cho công nhân. Để người dân có những ngày Tết vui tươi, phấn khởi, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các lễ hội mừng xuân.

Trong những ngày Tết, trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các lễ hội mừng xuân như: Hội hoa Xuân, Hội báo Xuân, Đường hoa Bình Dương...tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi,  thu hút đông đảo người dân đã đến tham quan, vui chơi, thưởng ngoạn. Đến mùng 3 Tết, riêng Khu du lịch Đại nam thu hút gần 60.000 lượt khách, Khu du lịch Núi Cậu thu hút khoảng 16.000 lượt khách.


 IMG_8680_Key_21022018111628.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam kết luận cuộc họp

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao việc thực hiện bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu Tết Nguyên đán năm 2018. Các ngành, các cấp đã phối hợp qu tốt thị trường và giá cả, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, bố trí đủ phương tiên giao thông công cộng và bảo đảm an toàn giao thông, làm tốt công tác y tế dự phòng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam đề nghị, các ngành chức năng tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chế độ, chính sách xã hội; nắm tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là tình hình công nhân lao động trở lại làm việc sau Tết; thực hiện tốt và nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Đối với các lễ hội đầu năm, cần triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, văn minh, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, cần nâng chất hoạt động thiện nguyện tại các lễ hội.

theo binhduong.gov.vn

True
Bình Dương sơ kết cơ chế một cửa, một cửa liên thông và công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2016 Tin tứcBình Dương sơ kết cơ chế một cửa, một cửa liên thông và công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2016 /PublishingImages/2017-12/vsip1_Key_27122017141210.png
TTĐT - Sáng 20-12, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh , ông Trần Thanh Liêm – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị sơ kết cơ chế một cửa,  một cửa liên thông và công bố kết quả Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) năm 2016. Tham dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban, ngành
12/27/2017 15:00YesĐã ban hành

Qua thực tiễn triển khai từ năm 2015cơ chế một cửa,  một cửa liên thông thật sự là giải pháp đột phá trong CCHC, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Tính đến nay, 100% các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện cơ chế này; chất lượng giải quyết TTHC ngày càng được nâng cao. Theo thống kê, từ năm 2015 đến tháng 9/2017, toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 3,7 triệu hồ sơ TTHC qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông; số hồ sơ TTHC giải quyết trước và đúng hạn cấp tỉnh đạt 94,6%, cấp huyện và cấp xã đạt trung bình 99,77%. Trong 11 tháng đầu năm 2017, số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết của các sở, ban, ngành tại Trung tâm hành chính công đạt 128.955 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn chiếm 96,91%, số hồ sơ giải quyết trễ hạn chiếm 3,09%. Đến nay, 100% TTHC được cung cấp ở mức độ 2, 116 TTHC được cung cấp mức độ 3,4, đạt tỷ lệ 7% tổng số TTHC.

vsip2.png

Bình Dương thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Song song đó, từ năm 2015, tỉnh đã triển khai thực hiện việc trả kết quả giải quyết TTHC về địa chỉ của người dân, doanh nghiệp thông qua dịch vụ bưu chính. Tính đến hết tháng 10/2017, đã tiếp nhận và trả kết quả các loại hồ sơ TTHC của cấp huyện qua Bưu điện đạt 352.072 hồ sơ.

Tại hội nghị, Hội đồng đánh giá Chỉ số tỉnh đã công bố kết quả Chỉ số CCHC năm 2016. Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục đứng đầu cấp sở ngành, thành phố Thủ Dầu Một xếp thứ nhất cấp huyện và phường Chánh Nghĩa – TP. Thủ Dầu Một dẫn đầu cấp xã về Chỉ số CCHC  năm 2016 của tỉnh.

vsip3.png 

Ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm nhấn mạnh, hiệu quả trong hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông thời gian qua đã góp phần không nhỏ vào sự thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 của tỉnh đã phản ánh khá rõ nét kết quả chỉ đạo, điều hành, triển khai công tác CCHC, trong đó có vai trò, quyết tâm chính trị của người đứng đầu các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã quyết liệt hơn nữa trong chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện cơ chế một cửa,  một cửa liên thông; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC, TTHC trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết thực hiện.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 19 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và 18 tập thể có kết quả tốt về Chỉ số CCHC năm 2016 .

.CCHC 2.jpg

CCHC 3.jpg

Ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và kết quả tốt về Chỉ số CCHC năm 2016


True
HỌP BÁO HỘI NGHỊ THÀNH PHỐ THÔNG MINH BÌNH DƯƠNG NĂM 2017Tin tứcHỌP BÁO HỘI NGHỊ THÀNH PHỐ THÔNG MINH BÌNH DƯƠNG NĂM 2017/PublishingImages/2017-12/IMG_6594_Key_04122017110447.jpg
Chiều 23-11, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, UBND tỉnh Bình Dương phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan tổ chức họp báo Hội nghị thành phố thông minh (TPTM) Bình Dương năm 2017.
11/24/2017 12:00YesĐã ban hành
 Chủ trì buổi họp có ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban điều hành TPTM Bình Dương; ông Carel Ritcher - Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP. Hồ Chí Minh. Tham dự có ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Becamex IDC; ông Peter Portheine - Ủy viên Hội đồng tỉnh North brabant, Giám đốc phát triển Tập đoàn Brainport - Hà Lan và gần 70 phóng viên đại diện cho các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, trong và ngoài tỉnh.
IMG_6574.jpg  

Toàn cảnh buổi họp báo

Hội nghị TPTM Bình Dương 2017 sẽ diễn ra trong 3 ngày (25-27/11/2017) với 05 hoạt động chính: Phiên Hội nghị toàn thể, Cuộc thi Hackathon, Triển lãm, Hội thảo Khoa học, Hội thảo Doanh nghiệp. Trong đó chương trình trọng điểm nhất sẽ là phiên Hội nghị toàn thể diễn ra ngày 27/11/2017.
Hội nghị lần này nhằm mục đích giới thiệu về tầm nhìn, hướng đi và quá trình xây dựng khởi đầu của Đề án TPTM Bình Dương, đang góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh; tạo điều kiện thảo luận, chia sẻ các ý kiến từ lãnh đạo, chuyên gia hàng đầu thế giới và trong nước về tầm nhìn, chiến lược, chương trình hành động của các Đề án TPTM trên khắp thế giới, so sánh và đề xuất các ý tưởng thực tiễn cho trường hợp của Bình Dương trong giai đoạn sắp tới.
​​  
Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Becamex IDC trả lời báo chí tại buổi họp báo
Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi xoay quanh định hướng xây dựng và phát triển TPTM Bình Dương, lộ trình thực hiện, những kết quả bước đầu qua một năm thực hiện và các bước thực hiện tiếp theo Lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Tổng Công ty Becamex IDC và Tập đoàn Brainport đã giải đáp cụ thể nội dung các câu hỏi của phóng viên.
IMG_6555.jpg 
Ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban điều hành TPTM Bình Dương phát biểu tại buổi họp báo
           Phát biểu tại buổi họp báo, ông Mai Hùng Dũng nhấn mạnh, Đề án TPTM Bình Dương là một chương trình chiến lược đột phá kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2021, tầm nhìn 2030, hướng tới một nền kinh tế có giá trị gia tăng cao, quy hoạch đô thị theo hướng thông minh, tạo tiền đề tiến lên nền kinh tế trí thức. Khác với cách tiếp cận thông thường về TPTM là thuần túy tập trung vào việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến để giải quyết một số vấn đề cụ thể của khu vực như Chính phủ điện tử, giao thông,...Bình Dương nhấn mạnh những tầm nhìn lớn tạo đột phá đổi mới toàn diện, trong đó con người là trọng tâm. Đối với Bình Dương, TPTM có thể được hiểu là một hệ sinh thái năng động, sáng tạo, kết nối, trong đó tất cả các thành tố đều liên tục cải tiến, đổi mới và tối ưu hóa không ngừng. Phó Chủ tịch Thường trực nhấn mạnh, hội nghị lần này là hội nghị trọng điểm của tỉnh, mang ý nghĩa rất to lớn và sẽ được tổ chức với quy mô và tầm quốc tế, thể hiện khát vọng đưa tỉnh đi lên, ngày càng thịnh vượng - năng động- sáng tạo.
Hội nghị toàn thể về TPTM Bình Dương được tổ chức vào sáng ngày 27/11/2017 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh với sự tham dự của khoảng 1.000 người. Tại hội nghị, đại diện thành phố Eindhoven, đại diện Lãnh sự quán Hà Lan, các diễn giả là lãnh đạo, chuyên gia quốc tế và trong nước về các chủ đề TPTM liên quan trực tiếp đến Bình Dương như phát triển các chính sách, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và ICT, hướng tới xây dựng công trình xanh, sự tham gia của người dân trong xây dựng TPTM, chia sẻ kiến thức về sự phát triển của TPTM khắp thế giới,…và lễ trao giải Cuộc thi Hackathon 2017.
Hội thảo doanh nghiệp, Hội thảo khoa học được tổ chức vào chiều 27/11/2017, các doanh nghiệp, tổ chức sẽ trình bày các chủ đề liên quan đến các ý tưởng, dự án, sự đóng góp của các doanh nghiệp trong việc xây dựng TPTM tại Bình Dương, mô hình "Ba Nhà", cũng như chia sẻ các xu thế mới, các đề tài khoa học đóng góp vào cho sự phát triển TPTM của Bình Dương, trong đó chủ đề liên quan đến dữ liệu liên kết và mở được quan tâm hàng đầu,...
Cuộc thi Hackathon diễn ra từ 25/11 đến 26/11/2017 tại trường Đại học Quốc tế Miền Đông. Chủ đề của cuộc thi là thiết kế các ứng dụng quản lý nhà nước cho Bình Dương (trên thiết bị di động hoặc trên web) về các lĩnh vực phù hợp với yêu cầu hiện nay của tỉnh như thông tin du lịch, thông tin giao thông vận tải, thông tin cho công dân về các chính sách, thủ tục hành chính, bảng hiển thị thời gian thực các thông số môi trường - khí hậu - ô nhiễm…
Triển lãm về TPTM được tổ chức từ ngày 25 đến 27/11/2017 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh với sự tham gia của các doanh nghiệp điện, điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật cao; doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ; các trường Đại học, Viện nghiên cứu,…


True
XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH BÌNH DƯƠNG GÓP PHẦN CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA CƯ DÂNTin tứcXÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH BÌNH DƯƠNG GÓP PHẦN CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA CƯ DÂN/PublishingImages/2017-12/ảnh TP moi_Key_04122017105833.jpg
Đó là khẳng định của ông Mai Hùng Dũng (ảnh) - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Trưởng Ban Điều hành Thành phố thông minh (TPTM) Bình Dương trong buổi phỏng vấn nhân sự kiện Hội nghị TPTM Bình Dương năm 2017 diễn ra từ ngày 25 đến 27/11/2017.
11/22/2017 11:00NoĐã ban hành

- Xin ông cho biết, mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Hội nghị TPTM Bình Dương năm 2017?

Ông Mai Hùng Dũng: Tiếp nối thành công của Hội nghị TPTM Bình Dương lần 1 được tổ chức vào tháng 3/2016, Hội nghị lần 2 -2017 nhằm giới thiệu về tầm nhìn, hướng đi và quá trình xây dựng khởi đầu của Đề án TPTM Bình Dương - góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh; tạo điều kiện thảo luận, chia sẻ các ý kiến từ lãnh đạo, chuyên gia hàng đầu thế giới và trong nước về tầm nhìn, chiến lược, chương trình hành động của các Đề án TPTM trên khắp thế giới, so sánh và đề xuất các ý tưởng thực tiễn cho trường hợp của Bình Dương trong giai đoạn sắp tới.

Hội nghị bao gồm nhiều hoạt động, hướng tới nhiều thành phần, từ đó nâng cao nhận thức, sự ủng hộ và sự tham gia tích cực của người dân, cộng đồng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, các viện trường, các nhà khoa học, học sinh, sinh viên, đẩy mạnh liên kết ba nhà (Nhà nước, Nhà trường, Nhà doanh nghiệp), liên kết hợp tác quốc tế và các tỉnh, thành lân cận, cùng triển khai xây dựng TPTM Bình Dương.

- Hội nghị TPTM Bình Dương năm 2017 sẽ gồm những hoạt động nổi bật nào thưa ông?

Ông Mai Hùng Dũng: Hội nghị TPTM Bình Dương 2017 bao gồm 5 sự kiện chính: Hội nghị toàn thể về TPTM Bình Dương, Hội thảo khoa học, Hội thảo doanh nghiệp, Cuộc thi Hackathon và Triển lãm về Thành phố thông minh.

 

Hội nghị toàn thể về TPTM Bình Dương sẽ tổ chức vào sáng ngày 27/11/2017 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh với sự tham dự của khoảng 1.000 người. Tại hội nghị, đại diện thành phố Eindhoven, đại diện Lãnh sự quán Hà Lan, các diễn giả là lãnh đạo, chuyên gia quốc tế và trong nước về các chủ đề TPTM liên quan trực tiếp đến Bình Dương như phát triển các chính sách, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và ICT, hướng tới xây dựng công trình xanh, sự tham gia của người dân trong xây dựng TPTM, chia sẻ kiến thức về sự phát triển của TPTM khắp thế giới,… và lễ trao giải Cuộc thi Hackathon 2017.

Vào chiều 27/11/2017, tổ chức Hội thảo doanh nghiệp, Hội thảo khoa học , các doanh nghiệp, tổ chức sẽ trình bày các chủ đề liên quan đến các ý tưởng, dự án, sự đóng góp của các doanh nghiệp trong việc xây dựng TPTM tại Bình Dương, mô hình “Ba Nhà”, cũng như chia sẻ các xu thế mới, các đề tài khoa học đóng góp vào cho sự phát triển TPTM của Bình Dương, trong đó chủ đề liên quan đến dữ liệu liên kết và mở được quan tâm hàng đầu,...

Cuộc thi Hackathon diễn ra từ 25/11 đến 26/11/2017 tại trường Đại học Quốc tế Miền Đông. Chủ đề của cuộc thi là thiết kế các ứng dụng quản lý nhà nước cho Bình Dương (trên thiết bị di động hoặc trên web) về các lĩnh vực phù hợp với yêu cầu hiện nay của tỉnh như thông tin du lịch, thông tin giao thông vận tải, thông tin cho công dân về các chính sách, thủ tục hành chính, bảng hiển thị thời gian thực các thông số môi trường - khí hậu - ô nhiễm…

Triển lãm về TPTM được tổ chức từ ngày 25 đến 27/11/2017 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh với sự tham gia của các doanh nghiệp điện, điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật cao; doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ; các trường Đại học, Viện nghiên cứu,…Triển lãm được chia thành 02 khu vực: khu vực cho các doanh nghiệp công nghệ (trình bày, thử nghiệm thực tế các sản phẩm công nghệ, kỹ thuật cao, các ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số theo xu thế thời đại công nghiệp 4.0, TPTM); khu vực dành cho những ý tưởng đổi mới sáng tạo (là nơi cho những nhóm khởi nghiệp, những đơn vị nhỏ thể hiện những giải pháp có khả năng đóng góp cho TPTM Bình Dương).

- Để hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp, công tác chuẩn bị tổ chức đến thời điểm này như thế nào thưa ông?

Ông Mai Hùng Dũng: Hội nghị lần này được tổ chức quy mô hơn Hội nghị lần 1, có sự phân công, phối hợp chặt chẽ,  đảm bảo nội dung, chương trình hiệu quả, cộng đồng trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương.

Có thể nói, đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức từ khâu nội dung của hội nghị, nội dung các cuộc hội thảo và cuộc thi; lập danh sách diễn giả và khách mời, công tác đón tiếp và bố trí ăn, nghỉ, chỗ ngồi cho đại biểu dự hội nghị, chuẩn bị cho tiệc họp mặt; công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho hội nghị; công tác truyền thông;…cơ bản đã sẵn sàng. UBND  tỉnh đã chỉ đạo, phân công các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ để Hội nghị thành công tốt đẹp.

 

Thư mời đã được gửi đến đại biểu tham dự Hội nghị TPTM Bình Dương năm 2017. Đối với công tác truyền thông, nhằm phổ biến thông tin và nâng cao nhận thức của người dân, học sinh-sinh viên, doanh nghiệp tại Bình Dương và cả nước biết về Bình Dương đang trong quá trình tiến tới xây dựng TPTM; giúp nhận biết Bình Dương đang tổ chức Hội nghị TPTM năm 2017; thu hút nhiều đối tượng đến tham gia, tham quan các hoạt động tổ chức tại hội nghị ngoài các phương thức truyền thông như treo băng rôn, áp phích, pano quảng bá ngoài trời, áp phích tại các trường đại học, công sở, đăng trên website, báo online, gửi thư điện tử (email), gửi tin nhắn SMS, UBND  tỉnh sẽ tổ chức họp báo làm 2 lần. Lần 1 dự kiến tổ chức 01 buổi vào ngày 23/11/2017; họp báo lần 2 vào lúc 9 giờ sáng ngày 27/11. Đặc biệt,UBND  tỉnh đã xây dựng Trang Thông tin điện tử (http://binhduongsmartcity.vn) giới thiệu, phổ biến về Hội nghị TPTM Bình Dương năm 2017.

-Hội nghị lần này có thể được coi là một trong những sự kiện trong tiến trình triển khai Đề án TPTM Bình Dương? Vậy ông có thể cho biết thêm về kết quả bước đầu xây dựng TPTM của Bình Dương?

Ông Mai Hùng Dũng: Bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế, tỉnh Bình Dương đã tích cực triển khai thực hiện chủ trương xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp, phát triển bền vững. Tỉnh đã phối hợp với Lãnh sự quán Hà Lan, Tổng Công ty Becamex IDC cùng các đơn vị liên quan tổ chức nhiều buổi Hội thảo và các cuộc làm việc, trao đổi và tìm hiểu về “Đô thị Thông minh”, làm tiền đề quan trọng cho việc quy hoạch, phát triển tỉnh Bình Dương trong tình hình mới, phù hợp với giai đoạn đầu của Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 - Cuộc cách mạng gắn liền với thuật ngữ “Công nghiệp 4.0”.

 

 

Phát triển đô thị Bình Dương theo hướng văn minh, giàu đẹp và nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Ảnh: Một góc Thành phố mới Bình Dương

Từ thực tiễn đó, đồng thời cụ thể hóa Chương trình số 22-CTr/TU ngày 15/8/2016 của Tỉnh ủy Bình Dương về “Phát triển đô thị theo hướng văn minh, giàu đẹp và nâng cao chất lượng sống của nhân dân”, UBND tỉnh đã phê duyệt “Đề án thành phố Thông minh - Bình Dương”; triển khai thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng Cố vấn, Ban Điều hành, Văn phòng Thành phố thông minh Bình Dương và phối hợp tổ chức Hội thảo “Thành phố thông minh - Mô hình ba nhà”; tổ chức các cuộc họp nghe sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án TPTM Bình Dương trong năm 2017, nhiệm vụ năm 2018 và các năm tiếp theo. Lãnh đạo tỉnh tiếp các Đoàn công tác và các doanh nghiệp nước ngoài đến chia sẻ kinh nghiệm cũng như đề xuất các giải pháp hỗ trợ Bình Dương xây dựng TPTM. UBND tỉnh Bình Dương và Becamex IDC đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác lớn trong nước và trên thế giới có nhiều năng lực cũng như kinh nghiệm trong triển khai xây dựng TPTM như Tập đoàn Brainport, Philips Lighting (Hà Lan), Tập đoàn VNPT,...

Có thể khẳng định rằng, trong bối cảnh và cơ chế như hiện nay, việc xây dựng tỉnh Bình Dương trở thành đô thị thông minh là một tiến trình còn khá mới mẻ, chưa có tiền lệ với nhiều cơ hội và thách thức. Vì vậy, Bình Dương rất cần sự chia sẻ kinh nghiệm của các đối tác, đặc biệt là chính quyền và doanh nghiệp thành phố Endhohven (Hà Lan) cùng các quốc gia khác về phương hướng, tầm nhìn, giải pháp và nội dung thực hiện triển khai Đề án TPTM. Qua đó, góp phần tạo cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc hoạch định một chính sách phát triển thành công cho tỉnh Bình Dương trong tương lai.

Bước đi tiếp theo mà Bình Dương sẽ triển khai thực hiện sau Hội nghị lần này thưa ông?

Ông Mai Hùng Dũng: Sau Hội nghị lần thứ 2 này, tỉnh sẽ xem xét, vận dụng kinh nghiệm cũng như giải pháp được các chuyên gia chia sẻ, đề xuất để tiếp tục triển khai nội dung các chương trình theo Đề án TPTM Bình Dương đã xây dựng. Trước mắt, Bình Dương sẽ đẩy nhanh các điều kiện cần thiết để tham gia vào Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF). Dựa trên những kinh nghiệm của thành phố Eindhoven và vùng Braint Eindhoven, Bình Dương đã quyết định tham gia vào ICF và phấn đấu giành Giải thưởng Smart21. Tham gia vào chương trình này, Bình Dương đang thể hiện khát vọng của tỉnh trở thành 1 trong 21 vùng thông minh nhất thế giới vào năm 2021. Để đạt được mục tiêu đó, Bình Dương đang chuẩn bị những điều kiện cần để kiểm tra khả năng của vùng và so sánh với những yêu cầu của ICF để có những giải pháp thực hiện đạt được các tiêu chí của Giải thưởng.

Vậy, người dân sẽ được thụ hưởng những tiện ích gì từ TPTM? Chính quyền sẽ đột phá thế nào về mặt quản lý? Doanh nghiệp, nhà đầu tư có cơ hội nào trong môi trường này?

Ông Mai Hùng Dũng: Ba đối tượng chính được phục vụ trong TPTM là chính quyền - doanh nghiệp - người dân. Người dân được hưởng thụ cuộc sống đáng sống với các tiện ích như dịch vụ công trực tuyến, được hưởng nền giáo dục thông minh, cơ hội việc làm, thăng tiến, giải trí đa phương tiện, được chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an sinh xã hội... Đối với doanh nghiệp là môi trường khởi nghiệp năng động, tạo ra nhiều cơ hội phát triển kinh doanh, thủ tục thuận tiện, tiếp cận dễ dàng đến đối tượng khách hàng. Đột phá đối với chính quyền là giảm tải thủ tục hành chính công, xử lý các vấn đề khủng hoảng nhanh chóng, tạo ra niềm tin nơi chính quyền, đảm bảo phát triển thành phố bền vững, duy trì môi trường tự nhiên, sử dụng hiệu quả hạ tầng, qua đó giúp giảm chi phí cho người dân.

Với chiến lược nhất quán, nếu như Bình Dương lần lượt thực hiện các chương trình hành động cụ thể  đã được đề xuất trong đề án, cùng chia sẻ những lợi ích và mong muốn giữa các bên, chúng ta hoàn toàn có thể mở ra một trang mới về kinh tế - xã hội đáp ứng nhu cầu mới, tất yếu của người dân và doanh nghiệp, tiến lên một nền dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, dần dần hướng tới trở thành đô thị đáng sống, đáng làm việc, từng bước thực hiện mục tiêu lâu dài là “Vùng Kinh tế thông minh Bình Dương: tự hào của Việt Nam, danh tiếng toàn cầu”.

Xin cảm ơn ông!

 

Mai Xuân (thực hiện)

 

False
BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - SINGAPORE GỬI CÁC DOANH NGHIỆP HƯỚNG DẪN PHIẾU GHI CHÉP THÔNG TIN NHU CẦU LAO ĐỘNG NĂM 2017 CỦA DOANH NGHIỆPTin tứcBAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - SINGAPORE GỬI CÁC DOANH NGHIỆP HƯỚNG DẪN PHIẾU GHI CHÉP THÔNG TIN NHU CẦU LAO ĐỘNG NĂM 2017 CỦA DOANH NGHIỆP/PublishingImages/2017-12/vsip_Key_04122017105448.jpg
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore gửi các doanh nghiệp hướng dẫn phiếu ghi chép thông tin nhu cầu lao động năm 2017 của Doanh nghiệp. Tài liệu phục vụ ghi phiếu ghi chép thông tin nhu cầu lao động năm 2017 theo hướng dẫn tại Hội nghị ngày 11/08/2017 của Ban Quản lý.
8/19/2017 11:00YesĐã ban hànhTrue
BÌNH DƯƠNG TUYÊN DƯƠNG 600 LAO ĐỘNG GIỎI, SÁNG TẠOTin tứcBÌNH DƯƠNG TUYÊN DƯƠNG 600 LAO ĐỘNG GIỎI, SÁNG TẠO/PublishingImages/2017-12/ld3_Key_29072017142204_Key_04122017105312.jpg
TTĐT - Sáng 29-7, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tuyên dương lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2017.
7/31/2017 11:00YesĐã ban hành

Đến dự có ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Đặng Quang Điều - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội và Thi đua khen thưởng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về phía tỉnh Bình Dương, tham dự có ông Trần Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và công nhân viên chức, lao động ưu tú. 

Qua 7 năm triển khai thực hiện, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của đông đảo công nhân viên chức, người lao động trong toàn tỉnh và đạt được những kết quả thiết thực. Đã có 5.621 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng với tổng giá trị làm lợi trên 1.500 tỷ đồng, có 05 đề tài, sáng kiến được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bằng lao động sáng tạo, 07 cá nhân tiêu biểu xuất sắc được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Các giải pháp đổi mới, cải tiến quy trình công nghệ, nghiên cứu tự chế tạo trang thiết bị, phụ tùng thay thế và tìm kiếm nguyên vật liệu mới của công nhân lao động đã hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển ổn định và đứng vững trên thị trường. Kết quả, các phong trào thi đua đã thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt trong sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương.

Tại hội nghị, 600 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, đại diện cho 1,2 triệu lao động trong toàn tỉnh đã được UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng.

Ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích tiêu biểu, xuất sắc của công nhân lao động trong thời gian qua. Ông yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện để người lao động phát huy vai trò, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua do tỉnh phát động. Đồng thời kêu gọi công nhân lao động ra sức phấn đấu, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ; chủ động nghiên cứu, sáng tạo, có nhiều đề tài, giải pháp, sáng kiến mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất.

 


Ông Trần Văn Nam (thứ 2 từ trái qua) - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao biểu trưng và ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các lao động giỏi, lao động sáng tạo

 

Ông Mai Đức Chính (bìa trái) - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao biểu trưng và ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các lao động giỏi, lao động sáng tạoÔng Nguyễn Thanh Liêm (bìa trái) - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao biểu trưng và ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các lao động giỏi, lao động sáng tạo

 Ông Đặng Quang Điều (bìa phải) - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội và Thi đua khen thưởng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Bằng khen cho các lao động giỏi, lao động sáng tạo và ông Lê Hữu Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao biểu trưng Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen và ông Phạm Trọng Nhân - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao biểu trưng cho các lao động giỏi, lao động sáng tạo

theo binhduong.gov.vn

True
 LÃNH ĐẠO TỈNH TIẾP TÂN CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN SEMBCORP INDUSTRIES (SINGAPORE)Tin tức LÃNH ĐẠO TỈNH TIẾP TÂN CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN SEMBCORP INDUSTRIES (SINGAPORE)/PublishingImages/2017-12/tiepsembcorp5_Key_12062017201129_Key_04122017105021.jpg
TTĐT - Chiều 12-6, tại Trung tâm Hành chính tỉnh, ông Trần Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp và làm việc với ông Neil McGregor - tân Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Sembcorp Industries (Singapore).
6/14/2017 11:00NoĐã ban hành

Tại buổi tiếp, ông Trần Văn Nam nhấn mạnh, trong sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương thời gian qua có sự đóng góp rất lớn của các Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (KCN VSIP). Đây được coi là mô hình KCN kiểu mẫu, phát triển đúng định hướng của tỉnh, đã hoạt động hiệu quả, tập trung thu hút các ngành ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Bí thư đánh giá, mô hình VSIP là biểu tượng phát triển hiệu quả của Việt Nam và  Singapore nói chung, của Tổng Công ty Becamex IDC và Tập đoàn Sembcorp nói riêng. Các KCN VSIP hiện không chỉ có ở Bình Dương mà còn phát triển ở nhiều tỉnh, thành của cả nước. Với kết quả hợp tác tốt đẹp trong hơn 20 năm qua, Bí thư mong muốn Chủ tịch Tập đoàn tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ giữa hai bên ngày càng phát triển.

Ông Neil McGregor cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Bình Dương, đồng thời bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của tỉnh, cũng như kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Tập đoàn Sembcorp và Tổng Công ty Becamex IDC trong thời gian qua. Ông cho biết, chiến lược phát triển các KCN VSIP luôn được điều chỉnh để phù hợp với sự phát triển của tỉnh Bình Dương nói riêng và của Việt Nam nói chung. Ông cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh trong các lĩnh vực phù hợp.

tiepsembcorp1_Key_12062017201019.jpg

Ông Trần Văn Nam (bìa phải) - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà lưu niệm cho ông Neil McGregor - tân Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Sembcorp Industries

tiepsembcorp2_Key_12062017201032.jpg

Ông Neil McGregor (bìa trái) - tân Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Sembcorp Industries tặng quà lưu niệm cho ông Trần Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

 

* Chiều cùng ngày, ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã tiếp và làm việc với ông Neil McGregor.

Cùng tiếp có ông Trần Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Chủ tịch cho biết, Singapore hiện đứng thứ 4 trong tổng số 59 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Bình Dương, với 158 dự án, tổng số vốn 2,5 tỷ đô la Mỹ. Các doanh nghiệp Singapore hoạt động rất hiệu quả, tuân thủ pháp luật Việt Nam, chăm lo tốt cho người lao động và đảm bảo vấn đề bảo vệ môi trường. Ghi nhận đóng góp của các KCN VSIP vào sự phát triển của tỉnh, Chủ tịch mong muốn Tập đoàn Sembcorp tiếp tục hỗ trợ Bình Dương và Tổng Công ty Becamex IDC sớm triển khai KCN VSIP III tại Bình Dương.

Ông Neil McGregor cam kết, Tập đoàn Sembcorp sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Bình Dương nói riêng, Việt Nam nói chung và tích cực ủng hộ triển khai KCN VSIP III tại Bình Dương.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm đã trao Huy chương Hữu nghị cho ông Kelvin Yeo Ban Seng - Đồng Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Liên doanh trách nhiệm hữu hạn KCN VSIP và ông Anthony Tan Chong Ngee - Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh trách nhiệm hữu hạn KCN VSIP vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong hợp tác phát triển kinh tế-xã hội, góp phần phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Singapore.

tiepsembcorp3_Key_12062017201049.jpg

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Liêm (bìa phải) - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huy chương Hữu nghị cho ông Kelvin Yeo Ban Seng - Đồng Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Liên doanh trách nhiệm hữu hạn KCN VSIP

tiepsembcorp4_Key_12062017201115.jpg

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Liêm (bìa phải) - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huy chương Hữu nghị cho ông Anthony Tan Chong Ngee - Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh trách nhiệm hữu hạn KCN VSIP


Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp Industries

Theo www.binhduong.gov.vn

False
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN TRÊN TRANG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH BÌNH DƯƠNGTin tứcHƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN TRÊN TRANG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH BÌNH DƯƠNG/PublishingImages/2017-12/giay-phep-lao-dong_Key_04122017101016.jpg
Đối tượng áp dụng: Tất cả các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Việt Nam –Singapore có nhu cầu nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Trang dịch vụ công tỉnh Bình Dương. Thủ tục hành chính áp dụng: Hiện tại chỉ áp dụng cho 02 thủ tục: Đăng ký nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài và Đăng ký thay đổi nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài.
5/9/2017 11:00NoĐã ban hành

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
TRÊN TRANG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH BÌNH DƯƠNG
HTTP://DICHVUCONG.BINHDUONG.GOV.VN
 
1. Đối tượng áp dụng:
Tất cả các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Việt Nam –Singapore có nhu cầu nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Trang dịch vụ công tỉnh Bình Dương.
2. Thủ tục hành chính áp dụng:
Hiện tại chỉ áp dụng cho 02 thủ tục: Đăng ký nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài và Đăng ký thay đổi nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài.
3. Các bước đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến:
a. Bước 1: Đăng ký tài khoản đăng nhập trước khi nộp hồ sơ.
b. Bước 2: Đăng nhập tài khoản và tiến hành nộp hồ sơ.
c. Bước 3: Kiểm tra  tình trạng hồ sơ đã nộp.
4. Cách thực hiện:
a.     Đăng ký tài khoản đăng nhập trước khi nộp hồ sơ:
Doanh nghiệp truy cập vào Trang dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Dương tại địa chỉ: http://dichvucong.binhduong.gov.vn
dkdvcvsip.png
Tại màn hình chủ  Trang dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Dương, doanh nghiệp nhấn chọn vào Mục Đăng ký:
dkdvcvsip2.png
Tại màn hình Đăng ký tài khoản, doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin đăng ký tài khoản và nhấn nút Tạo tài khoản (Lưu  ý số điện thoại và email cần phải cung cấp chính xác để hệ thống xác thực tài khoản và thông báo tình trạng hồ sơ tự động):
dkdvcvsip3.png
Sau khi đăng ký thành công, Màn hình thông báo sau được hiển thị, doanh nghiệp nhắn tin theo cú pháp sau để kích hoạt tài khoản: 
dkdvcvsip4.png
Lưu ý: Doanh nghiệp sử dụng số điện thoại đã đăng ký để nhắn tin kích hoạt tài k​hoản.
a. Đăng nhập tài khoản và tiến hành nộp hồ sơ.
1. Doanh nghiệp truy cập vào Trang dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Dương tại địa chỉ​:http://dichvucong.binhduong.gov.vn 
2. Tại màn hình chủ Trang Trang dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Dương, doanh nghiệp nhấn chọn vào Mục Đăng nhập:
dkdvcvsip5.png
3. Màn hình sau khi đăng nhập thành công:
dkdvcvsip6.png
4. Tại màn hình sau khi đăng nhập thành công, doanh nghiệp nhấn vào tên thủ tục muốn nộp hồ sơ trực tuyến (chỉ thực hiện trên các thủ tục có biểu tượng )
dkdvcvsip7.png
5. Tại màn hình đăng ký nộp hồ sơ qua mạng, nhấn vào nút Đăng ký dịch vụ:
dkdvcvsip8.png
6. Tại màn hình đăng ký nộp hồ sơ, doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin vào các ô thông tin (Lưu ý: Bắt buộc phải điền thông tin vào các ô có dấu sao màu đỏ) - Sau khi nhập đầy đủ thông tin, doanh nghiệp nhập Mã bảo mật và nhấn nút Lưu
dkdvcvsip9.png
7. Sau khi nhấn nút Lưu, lúc này màn hình nhập thông tin xuất hiện thêm các nút In đơnNộp hồ sơ.
+ Trường hợp cần thay đổi thông tin đã nhập, doanh nghiệp điều chỉnh trực tiếp trên các ô thông tin và cuối cùng nhấn nút Lưu để cập nhật các thay đổi.
+ Sau khi điền đầy đủ và chính xác các thông tin, doanh nghiệp nhấn vào nút In đơn để xuất mẫu đơn vào chương trình Microsoft Word và tiến hành điền mẫu đơn:
dkdvcvsip10.png
8. Doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn đã tải xuống, in, trình ký, đóng dấu và scan mẫu đơn lưu vào máy tính dưới dạng file “pdf”.
* Lưu ý: doanh nghiệp giữ lại mẫu đơn để nộp cho bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả khi đến nhận kết quả.
9. Sau khi đã hoàn tất mẫu đăng ký, doanh nghiệp nhấn vào nút Nộp hồ sơ để tiến hành nộp mẫu đơn.
dkdvcvsip11.png
10. Tại màn hình nộp hồ sơ đăng ký, doanh nghiệp nhấn vào nút Đính kèm và chọn file mẫu đơn đã scan và lưu vào máy tính ở bước trên:
dkdvcvsip12.png
11. Sau khi đính kèm mẫu đơn thành công, doanh nghiệp nhấn nút Lưu để lưu thông tin mẫu đăng ký vào hệ thống.
12. Sau khi lưu thông tin thành công, doanh nghiệp nhập mã bảo mật và nhấn vào nút Gửi hồ sơ để tiến hành gửi hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore.
13. Màn hình thông báo gửi hồ sơ thành công:
dkdvcvsip13.png
Một số tiện ích tra cứu thông tin tài khoản và thông tin hồ sơ đã nộp qua mạng:
Doanh nghiệp tiến hành đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký.
Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chính của Trang dịch vụ công xuất hiện các mục chọn trong mục HỒ SƠ CỦA BẠN, bao gồm:
Chi tiết giao dịch: Thông tin chi tiết các hồ sơ doanh nghiệp đã nộp trực tuyến trên trang Dịch vụ công.
dkdvcvsip14.png
Thông tin tài khoản: thông tin chi tiết tài khoản đã đăng ký:
dkdvcvsip15.png
Thay đổi mật khẩu: doanh nghiệp có thể thay đổi mật khẩu mới:
dkdvcvsip16.png
Một số lưu ý khi nộp hồ sơ trực tuyến:
Sau khi nộp hồ sơ thành công, doanh nghiệp có thể theo dõi tình hình giải quyết hồ sơ trên Trang Dịch vụ công: http://dichvucong.binduong.gov.vn hoặc qua Tài khoản Email đã đăng ký.
Mẫu đơn chỉ được giải quyết khi doanh nghiệp nộp mẫu đơn sau khi ​đã điền đầy đủ thông tin, có ký tên và đóng dấu của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Trường hợp mẫu đơn không đúng quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ đề nghị doanh nghiệp bổ sung lại mẫu đơn.
Khi đến nhận kết quả giải quyết hồ sơ, doanh nghiệp mang theo Mẫu đơn gốc (bản giấy có chữ ký, đóng dấu) nộp cho bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trước khi nhận.
Trên đây là hướng dẫn cách thức đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng trên trang Dịch vụ hành chính công tỉnh Bình Dương. Ban Quản lý KCN khuyến khích các doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính tại Ban.
Mọi thắc mắc đề nghị doanh nghiệp liên lạc số điện thoại 0650 3743 901 Ext: 1 hoặc 0982 227 144 (gặp anh Lên), Email: bqlvsip@binhduong.gov.vn để được trợ giúp.
Từ Văn Lên - Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

False