Tin Tức
Thứ 3, Ngày 31/03/2020, 11:00
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/03/2020
Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Thực hiện Kế hoạch số 4919/KH-BCĐTƯ ngày 18/11/2019 của Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 (gọi tắt là Tháng hành động); Thực hiện hướng dẫn số 1093/BCĐ ngày 27/3/2020 của Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 tại các doanh nghiệp với chủ đề phát động: “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cháy, nổ tại nơi làm việc”,

Để các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 trong các doanh nghiệp được hiệu quả, thiết thực, Ban Quản lý đề nghị Quý doanh nghiệp triển khai các nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện và triển khai đến người lao động các nội dung Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút corona (COVID-19) tại nơi làm việc, gửi kèm theo Công văn số 1133/BYT-MT ngày 09/3/2020 của Bộ Y tế.

- Tổ chức các hoạt động cụ thể để hưởng ứng Tháng hành động phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại doanh nghiệp.

- Lập kế hoạch và triển khai hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm về An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) của người lao động tại doanh nghiệp. Chú trọng các hoạt động thực tiễn phù hợp với điều kiện lao động của doanh nghiệp như:

+ Tăng cường kiểm tra, đo lường các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại khu vực làm việc của người lao động để kịp thời kiểm soát, khắc phục, cải thiện điều kiện lao động.

+ Tổ chức huấn luyện về ATVSLĐ-PCCN cho người lao động, củng cố mạng lưới an toàn vệ sinh viên, bộ phận phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

+ Tăng cường việc tự kiểm tra về an toàn, vệ sinh của máy móc, thiết bị, nhà xưởng,… và việc chấp hành các quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại nơi làm việc, các quy định của pháp luật về ATVSLĐ-PCCN.

+ Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về công tác ATVSLĐ-PCCN bằng các tài liệu, hình ảnh, âm thanh, cuộc thi tìm hiểu về ATVSLĐ-PCCN nhằm nâng cao nhận thức tự bảo vệ sức khoẻ, tính mạng người lao động và bảo vệ tài sản của doanh nghiệp.

+ Đôn đốc các bộ phận, nơi sản xuất có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ trong doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định, biện pháp về ATVSLĐ-PCCN do nhà nước, doanh nghiệp ban hành.

+ Tổng vệ sinh, sắp xếp khu vực làm việc.

- Treo các băng rôn có khẩu hiệu tuyên truyền trước cổng và trong khu vực sản xuất, làm việc của doanh nghiệp.

Cụ thể các hoạt động triển khai theo 3 giai đoạn:

1. Trước Tháng hành động: (Trong tháng 3/2020 đến ngày 29/4/2020)

- Triển khai tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các bộ phận, nơi sản xuất trong doanh nghiệp thực hiện các nội dung nêu trên.

- Treo 01 băng rôn trước cổng ra vào và tùy theo quy mô, điều kiện thực tế của doanh nghiệp, chọn treo từ 01 đến 06 băng rôn có khẩu hiệu tuyên truyền phù hợp với khu vực sản xuất, làm việc (các khẩu hiệu đính kèm). Thời gian treo băng rôn từ ngày 10/4/2020 đến ngày 31/5/2020.

2. Trong Tháng hành động: (Từ ngày 01/5/2020 đến ngày 31/5/2020)

- Bệnh viêm đường hô hấp cấp do covid-19 đang có diễn biến phức tạp. Để hạn chế tập trung đông người nếu không thực sự cần thiết, doanh nghiệp không tổ chức lễ phát động tập trung mà thay thế bằng các hình thức phát động khác tùy theo khả năng, điều kiện thực tế tại doanh nghiệp như: tờ rơi, áp phích, tranh ảnh, ấn phẩm, sách báo, phát động qua loa,…

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các hoạt động hưởng ứng tại các bộ phận, nơi sản xuất thuộc doanh nghiệp.

3. Sau tháng hành động: (Từ ngày 01/6/2020 đến 31/12/2020)

- Tổ chức thăm tặng quà cho các nạn nhân hoặc gia đình người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (nếu có).

- Tiếp tục duy trì triển khai thực hiện các chương trình và biện pháp cải thiện điều kiện lao động.

- Tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và báo cáo về Thường trực Ban chỉ đạo để tổng hợp báo cáo.

Yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành tốt nội dung công văn này, đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan Báo chí thu thập thông tin tuyên truyền về công tác ATVSLĐ-PCCN trong địa bàn tỉnh. Báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 (theo mẫu đính kèm) về Văn phòng Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (Tầng 3 Tháp A Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương) trước ngày 15/6/2020./.

Tải về công văn: 489/BQL-VP  Mẫu báo cáo​


Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​​​​​Lượt người xem:  Views:   108
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức