Tin Tức
Thứ 5, Ngày 05/03/2020, 16:00
Thông báo việc rà soát, thống kê, cập nhật thông tin về lao động nước ngoài ưu tiên nhập cảnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/03/2020
Thực hiện theo văn bản số 768/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 04/3/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc rà soát, thống kê, cập nhật thông tin về lao động nước ngoài ưu tiên nhập cảnh, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đề nghị các doanh nghiệp thực hiện các nội dung sau:

1. Rà soát, thống kê danh sách lao động nước ngoài quốc tịch Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, nước/vùng lãnh thổ: Đài Loan …, theo thứ tự ưu tiên muốn nhập cảnh vào Việt Nam (phụ lục kèm theo).

Đối với từng trường hợp lao động nước ngoài muốn nhập cảnh vào Việt Nam: doanh nghiệp phải có văn bản nêu rõ lý do, sự cần thiết và ảnh hưởng của lao động nước ngoài đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khi họ trở lại Việt Nam làm việc, đánh giá tác động nếu thiếu hụt những nhân sự này.

2. Quý đơn vị vui lòng gửi bản mềm (file excel) bảng thống kê về Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore trước 14h ngày 06/03/2020, qua địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn để Ban tổng hợp báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội./.

Tải về: Nội dung công văn 304/BQL-VP​; Phụ lục đính kèm

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​​​


Lượt người xem:  Views:   171
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức