Tin Tức
Thứ 5, Ngày 06/02/2020, 10:00
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc thống kê khai báo tình trạng sức khỏe và xuất nhập cảnh lao động nước ngoài tại doanh nghiệp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/02/2020
Thực hiện văn bản số 462/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 05/02/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thống kê khai báo tình trạng sức khỏe và xuất nhập cảnh lao động nước ngoài tại doanh nghiệp, Ban Quản lý yêu cầu Tổng giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A, Khu công nghiệp Mapletree Bình Dương thực hiện báo cáo như sau:

1. Thống kê khai báo tình trạng sức khỏe và xuất nhập cảnh lao động nước ngoài tại doanh nghiệp (mẫu 01).

2. Khai báo tình trạng của từng người lao động nước ngoài (mẫu 02).

Hình thức gửi: Doanh nghiệp gửi bản scan có chữ ký, đóng dấu và bản mềm (file .doc hoặc .xls ) báo cáo về địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn Hoặc gửi báo cáo về số fax: 02743 743903.

Thời hạn nộp báo cáo: Trước ngày 10/02/2020 (Thứ hai).

Ban Quản lý đề nghị Tổng giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A, Khu công nghiệp Mapletree Bình Dương nghiêm túc thực hiện và báo cáo đúng thời hạn./.

​Tài về: Công văn số 153/BQl-VP     ​Mẫu số 01     Mẫu số 02​

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​​​


Lượt người xem:  Views:   291
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức