Tin Tức
Thứ 5, Ngày 07/06/2018, 09:00
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore nhắc nhở doanh nghiệp về việc nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động nước ngoài
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/06/2018
Theo quy định hiện hành, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động được thực hiện theo quy định tại Điều 10 của Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ và Điều 6 của Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trong đó, việc chứng minh người lao động nước ngoài là chuyên gia phải có văn bản chứng minh theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP như sau:

"Chuyên gia là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Có văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài;

b) Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam; trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định."

Tuy nhiên, trong thời gian qua, trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài của một số doanh nghiệp vẫn còn tình trạng sử dụng văn bản xác nhận kinh nghiệm làm việc thay cho văn bản xác nhận là chuyên gia là chưa phù hợp theo quy định nêu trên.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật, Ban Quản lý đề nghị doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài với vị trí công việc là Chuyên gia mà không có bằng đại học trở lên hoặc tương đương theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 3 của Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì phải có văn bản xác nhận là chuyên gia theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 3 của Nghị định 11/2016/NĐ-CP. Nội dung của văn bản xác nhận là chuyên gia phải đảm bảo:

- Tiêu đề văn bản phải ghi rõ "văn bản/giấy xác nhận là chuyên gia";

- Nội dung đảm bảo theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 6 của Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH: "Văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài, bao gồm: tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xác nhận, thông tin về chuyên gia: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch và ngành nghề của chuyên gia phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam".

Ban Quản lý thông báo cho các doanh nghiệp biết và thực hiện theo quy định./.

Nội dung văn bản gốc 666.pdf

Ban Quản lý VSIP

Lượt người xem:  Views:   735
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức