Thông tin tuyên truyền
Thứ 3, Ngày 14/08/2018, 11:00
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ GHI CHÉP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP/ HỢP TÁC XÃ PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/08/2018
PHẦN I HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU GHI CHÉP THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP/HỢP TÁC XÃ PHI NÔNG NGHIỆP PHẦN II HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP/HỢP TÁC XÃ PHI NÔNG NGHIỆP

Tải về Tai lieu huong dan nghiep vu ghi chep dieu tra lao dong doanh nghiep 2018.doc

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Thông tin tuyên truyền