Thông tin tuyên truyền
Thứ 2, Ngày 04/12/2017, 12:00
BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - SINGAPORE THÔNG BÁO VIỆC NỘP BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ LAO ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/12/2017
Thực hiện công văn số 1462/SLĐTBXH-VL.ATLĐ ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động 06 tháng đầu năm 2017. Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam –Singpore đề nghị Tổng giám đốc doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh sản xuất, Trưởng văn phòng đại diện trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A và Mapletree thực hiện báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động 06 tháng đầu năm 2017
​1.  Nội dung báo cáo theo 02 biểu mẫu sau:
-       Mẫu số 1: Báo cáo tình hình thay đổi về  lao động 06 tháng đầu năm 2017;
-       Mẫu số 2: Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài 06 tháng đầu năm 2017.
Các biểu mẫu báo cáo trên doanh nghiệp có thể tải về theo địa chỉ sau: http://bqlvsip.binhduong.gov.vn Mục Thông báo của Ban Quản lý hoặc đính kèm công văn này.
2.  Thời hạn nộp báo cáo: trước ngày 03/6/2017.
        Số liệu báo cáo ƯỚC TÍNH đến hết tháng 06 năm 2017.
3.  Nơi nhận báo cáo:
-       Bộ phận Một Cửa Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Quầy 29 Trung tâm Hành chính công – Khu A, Toà nhà Trung tâm Hành chính tỉnh, Phường Hoà Phú, TP.TDM, tỉnh Bình Dương.
-       Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore tại VSIP I, Số 8 Đại lộ Hữu Nghị, VSIP, TX. Thuận An, Bình Dương.
-       Doanh nghiệp có thể gửi bản scan báo cáo (phải có chữ ký và con dấuKhu công nghiệp Việt Nam – Singapore) về địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn.
Mọi chi tiết thắc mắc vui lòng liên hệ số điện tho​ại: 0650.3743901 – 3743904   (gặp anh Lên/ chị Quỳnh) hoặc 0650.2476902 (gặp chị Trúc), Fax: 0650.3743903.
Ban quản lý đề nghị các doanh nghiệp triển khai thực hiện sớm và nộp báo cáo đầy đủ theo đúng thời hạn./.
Download  Tải về mau so 1.doc
Download  Tải về Mau so 2.doc
Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Thông tin tuyên truyền