Lãnh đạo ban

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore


 Họ và tên
 Chức vụ
 Email
 Ông Trần Thanh Liêm  Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban
 
 Ông Nguyễn Thành Trung  Phó Trưởng ban thường trực
 trungnt.dt@binhduong.gov.vn
 Ông Nguyễn Anh Minh  Phó Trưởng ban  minhna@binhduong.gov.vn
Về đầu trang