Lãnh đạo ban

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore


 Họ và tên
 Chức vụ
Điện thoại
 Email
 Ông Trần Thanh Liêm  Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban
   
 Ông Nguyễn Thành Trung  Phó Trưởng ban thường trực
 0913 761 932
 trungnt.dt@binhduong.gov.vn
 Ông Nguyễn Anh Minh  Phó Trưởng ban  0913 814 897
 minhna@binhduong.gov.vn
Về đầu trang