Phòng Quản lý quy hoạch, xây dựng, môi trường

Nhân sự Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường

 

 

 STT  Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
   Lê Minh Trường Hậu  Phó Trưởng phòng  0918 355 808
 haulmt@binhduong.gov.vn
   Lê Thế Thanh  Nhân viên  0962 513 531
   Nguyễn Tấn Hùng  Nhân viên  0986 862 463
   Nguyễn Văn Phú  Nhân viên  0942 596 839
   Nguyễn Thị Hồng Ngọc  Nhân viên  0933 768 898
Về đầu trang