Phòng Quản lý quy hoạch, xây dựng, môi trường

Nhân sự Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường

1. Ông Lê Minh Trường Hậu - Phó Trưởng phòng

2. Ông Lê Thế Thanh - Nhân viên

3. Ông Nguyễn Tấn Hùng - Nhân viên

4. Ông Nguyễn Văn Phú - Nhân viên

5. Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Nhân viên

 

Về đầu trang