Phòng Quản lý đầu tư và doanh nghiệp

Nhân sự Phòng Quản lý đầu tư và doanh nghiệp

STT
 Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
 1  Đỗ Thành Thăng  Phó Trưởng phòng  0909 455 248
 thangdt@binhduong.gov.vn
 2  Trần Thái Bảo Ngọc  Chuyên viên  0917 428 800
 ngocttb@binhduong.gov.vn
 3  Trần Thị Phương Anh  Chuyên viên  0918 365 249
 anhttp@binhduong.gov.vn

 

Về đầu trang