Phòng Quản lý lao động và hành chính

Nhân sự Văn phòng

1. Ông Nguyễn Văn Leo - Chánh Văn phòng

2. Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh - Phó Chánh Văn phòng

3. Ông Trần Ngọc Vinh - Phó Chánh văn phòng

4. Ông Từ Văn Lên - Chuyên viên

5. Ông Huỳnh Sơn Hải - Chuyên viên

6. Ông Phạm Đức Trí - Chuyên viên - Phụ trách tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm hành chính tỉnh

7. Bà Đào Thị Phương Trúc - Chuyên viên - Phụ trách tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại VSIP I

8. Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Chuyên viên - Phụ trách Kế toán

9. Ông Nguyễn Hữu Phúc - Nhân viên - Tài xế

Về đầu trang