Phòng Quản lý lao động và hành chính

Văn phòng

STT
Họ và tên
Chức vụ
 Điện thoại
Email
 1 Nguyễn Văn Leo  Chánh Văn phòng  0913 969 948
 leonv@binhduong.gov.vn
 2  Nguyễn Thị Như Quỳnh  Phó Chánh Văn phòng  0909 223 284
 quynhntn@binhduong.gov.vn
 3  Trần Ngọc Vinh  Phó Chánh văn phòng  0918 000 229
 vinhtn@binhduong.gov.vn
 4  Từ Văn Lên  Chuyên viên  0982 227 144
 lentv@binhduong.gov.vn
 5  Huỳnh Sơn Hải  Chuyên viên
 01288 666 886
 haihs@binhduong.gov.vn
 6  Phạm Đức Trí  Chuyên viên - Phụ trách tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả tại Trung tâm hành chính tỉnh
 0988 534 808  tripd@binhduong.gov.vn
 7  Đào Thị Phương Trúc  Phụ trách tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại VSIP I  0978 133 228
 trucdtp@binhduong.gov.vn
 8  Nguyễn Thị Anh Đào  Chuyên viên - Phụ trách Kế toán  0913 688 118
 daonta@binhduong.gov.vn
 9  Nguyễn Hữu Phúc  Nhân viên - Lái xe
 0908 281 725
 
Về đầu trang