Chi tiết câu hỏi
Câu hỏi: giam sat hoi
Tiêu đề: giam sat hoi Người gửi: Nguyễn Thành Trí
Năm sinh: 1990 - Nam Email: tringuyen5190@gmail.com
Ngày gửi: 21/11/2014
Người phản hồi: giám sát
Trả lời:
da tra loi
Về đầu trang