Đặt câu hỏi
Người gửi Tiêu đề
Ngày gửi Nội dung
 
 
Trang đầu Trang trước
1
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 4 / 1 trang
    Nguồn khách hạng sang này được đơn vị tổ chức cho biết lấy từ danh sách khách hàng lớn của các ngân hàng tại Việt Nam và khách hàng thân thiết của Lotte. Một số khách hàng đã phản ứng gay gắt vì không thể vào TTTM từ sau 16h chiều.
Người gửi: - Ngày gửi:
Nguồn khách hạng sang này được đơn vị tổ chức cho biết lấy từ danh sách khách hàng lớn của các ngân hàng tại Việt Nam và khách hàng thân thiết của Lotte. Một số khách hàng đã phản ứng gay gắt vì không thể vào TTTM từ sau 16h chiều.
    giam sat hoi
Người gửi: - Ngày gửi:
giam sat hoi
    giam sat hoi
Người gửi: - Ngày gửi:
Giam sat hoi
    giám sát hỏi
Người gửi: - Ngày gửi:
Giám sát hỏi
Về đầu trang