Thông báo của ban
Ban Quản lý thông báo về việc cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính của Ban Quản lý Ban Quản lý thông báo về việc cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính của Ban Quản lý
(12/07/2017 16:12:49)
Ban Quản lý thông báo về việc cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính của Ban Quản lý
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo việc nộp báo cáo định kỳ về lao động 06 tháng đầu năm 2017 Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo việc nộp báo cáo định kỳ về lao động 06 tháng đầu năm 2017
(22/05/2017 16:45:50)
Thực hiện công văn số 1462/SLĐTBXH-VL.ATLĐ ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động 06 tháng đầu năm 2017. Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam –Singpore đề nghị Tổng giám đốc doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh sản xuất, Trưởng văn phòng đại diện trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A và Mapletree thực hiện báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động 06 tháng đầu năm 2017
thực hiện Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. thực hiện Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
(15/02/2017 14:53:50)
Thực hiện công văn số 302/SLĐTBXH-VL.ATLĐ ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thông báo thực hiện văn bản mới ban hành. Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đề nghị các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A và Khu công nghiệp Mapletree thực hiện Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore thông báo về cuộc thi viết tìm hiểu "Bình Dương - 20 năm xây dựng và phát triển" Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore thông báo về cuộc thi viết tìm hiểu "Bình Dương - 20 năm xây dựng và phát triển"
(12/07/2016 09:46:44)
Căn cứ thông báo số 59/TB-SVHTTDL ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore thông báo cho các cá nhân, tổ chức Nội dung Thể lệ cuộc thi viết tìm hiểu "Bình Dương - 20 năm xây dựng và phát triển".
Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008 Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008
(07/07/2016 14:17:14)
Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008 đối với chức năng quản lý nhà nước và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư, bổ trợ tư pháp, quy hoạch xây dựng, môi trường, lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế, kinh doanh có điều kiện, việc làm, lao động ngoài nước.
Ban Quản lý thông báo về việc báo cáo định kỳ về lao động 06 tháng đầu năm 2016
(30/05/2016 14:49:23)
Thực hiện công văn số 1505/SLĐTBXH-VL.ATLĐ ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động, tai nạn và an toàn vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm 2016. Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam –Singpore đề nghị Tổng giám đốc doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh sản xuất, Trưởng văn phòng đại diện trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A và Mapletree thực hiện báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động, tai nạn và an toàn vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm 2016
Về đầu trang