HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN TRÊN TRANG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH BÌNH DƯƠNG
(09/05/2017 10:36:33)
Đối tượng áp dụng: Tất cả các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Việt Nam –Singapore có nhu cầu nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Trang dịch vụ công tỉnh Bình Dương. Thủ tục hành chính áp dụng: Hiện tại chỉ áp dụng cho 02 thủ tục: Đăng ký nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài và Đăng ký thay đổi nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

TRÊN TRANG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

HTTP://DICHVUCONG.BINHDUONG.GOV.VN

 

 1. Đối tượng áp dụng:

  Tất cả các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Việt Nam –Singapore có nhu cầu nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Trang dịch vụ công tỉnh Bình Dương.

 2. Thủ tục hành chính áp dụng:

  Hiện tại chỉ áp dụng cho 02 thủ tục: Đăng ký nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài và Đăng ký thay đổi nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài.

 3. Các bước đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến:

  1. Bước 1: Đăng ký tài khoản đăng nhập trước khi nộp hồ sơ.

  2. Bước 2: Đăng nhập tài khoản và tiến hành nộp hồ sơ.

  3. Bước 3: Kiểm tra  tình trạng hồ sơ đã nộp.

 4. Cách thực hiện:

  1. Đăng ký tài khoản đăng nhập trước khi nộp hồ sơ:

 • Doanh nghiệp truy cập vào Trang dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Dương tại địa chỉ: http://dichvucong.binhduong.gov.vn

 • Tại màn hình chủ  Trang dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Dương, doanh nghiệp nhấn chọn vào Mục Đăng ký:

   

 • Tại màn hình Đăng ký tài khoản, doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin đăng ký tài khoản và nhấn nút Tạo tài khoản (Lưu  ý số điện thoại và email cần phải cung cấp chính xác để hệ thống xác thực tài khoản và thông báo tình trạng hồ sơ tự động):

   

 • Sau khi đăng ký thành công, Màn hình thông báo sau được hiển thị, doanh nghiệp nhắn tin theo cú pháp sau để kích hoạt tài khoản:

  Lưu ý: Doanh nghiệp sử dụng số điện thoại đã đăng ký để nhắn tin kích hoạt tài khoản.

  1. Đăng nhập tài khoản và tiến hành nộp hồ sơ.

 1. Doanh nghiệp truy cập vào Trang dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Dương tại địa chỉ: http://dichvucong.binhduong.gov.vn.

 2. Tại màn hình chủ Trang Trang dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Dương, doanh nghiệp nhấn chọn vào Mục Đăng nhập: