Ban Quản lý thông báo về việc báo cáo định kỳ về lao động 06 tháng đầu năm 2016
(30/05/2016 14:48:08)
Thực hiện công văn số 1505/SLĐTBXH-VL.ATLĐ ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động, tai nạn và an toàn vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm 2016. Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam –Singpore đề nghị Tổng giám đốc doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh sản xuất, Trưởng văn phòng đại diện trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A và Mapletree thực hiện báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động, tai nạn và an toàn vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm 2016

Theo công văn số 530/BQL-LĐHC ngày 30/05/2016

1.  Nội dung báo cáo theo 04 biểu mẫu sau:

-       Mẫu số 1: Báo cáo tình hình thay đổi về  lao động 6 tháng đầu năm 2016

-       Mẫu số 2: Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm 2016 (Cùng file Mẫu số 1)

-      Mẫu số 3: Báo cáo công tác an toàn – vệ sinh lao động của doanh nghiệp (theo Phụ lục 04 kèm theo thông tư liên tịch số 01/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011)

-    Mẫu số 4: Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động cấp cơ sở (Phụ lục 10 - kèm theo thông tư liên tịch số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 21/5/2012).

Các biểu mẫu báo cáo trên doanh nghiệp có thể tải về theo địa chỉ sau: http://bqlvsip.binhduong.gov.vn Mục Thông báo của Ban Quản lý hoặc đính kèm công văn này.

2.  Thời hạn nộp báo cáo: trước ngày 04/06/2016.

        Số liệu báo cáo ƯỚC TÍNH đến hết tháng 06 năm 2016.

3.  Nơi nhận báo cáo:

-    Bộ phận Một Cửa Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Quầy 29 Trung tâm Hành chính công – Khu A, Toà nhà Trung tâm Hành chính tỉnh, Phường Hoà Phú, TP.TDM, tỉnh Bình Dương.

-   Văn phòng đại diện Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore tại VSIP I, Số 8 Đại lộ Hữu Nghị, VSIP, TX. Thuận An, Bình Dương.

-   Doanh nghiệp có thể gửi bản scan báo cáo (phải có chữ ký và con dấu) về địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn.

Mọi chi tiết thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại: 0650.3743901 – 3743904   (gặp anh Lên/ chị Quỳnh) hoặc 0650.2476902 (gặp chị Trúc), Fax: 0650.3743903.

Ban quản lý đề nghị các doanh nghiệp triển khai thực hiện sớm và nộp báo cáo đầy đủ theo đúng thời hạn./.

Ban Quản lý VSIP

 
Các tin mới nhận
Ý kiến bạn đọc
Chưa có ý kiến nào
Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Về đầu trang