Thông báo về việc vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài
(21/08/2015 08:13:51)
Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 2899/BKHĐT-ĐTNN ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (sau đây gọi là Hệ thống) và rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu vào Hệ thống, Ban quản lý Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore thông báo đến tất cả các Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore và Khu công nghiệp Mapletree Bình Dương các nội dung sau:

1.     Về việc vận hành Hệ thống đối với các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Việc vận hành Hệ thống là bắt buộc đối với các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 70 của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành ngày kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Theo đó, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 nhà đầu tư nước ngoài bắt buộc phải kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2.     Về việc cấp tài khoản cho doanh nghiệp và rà soát, cập nhật dữ liệu.

2.1   Cấp tài khoản doanh nghiệp.

-         Mỗi doanh nghiệp được cấp một tài khoản để tự rà soát lại thông tin về dự án đầu tư của doanh nghiệp và thực hiện việc báo cáo định kỳ trực tuyến theo quy định trong quá trình hoạt động đầu tư.

-         Trình tự thủ tục đăng ký, cấp tài khoản được thực hiện như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp truy cập vào Hệ thống tại địa chỉ dautunuocngoai.gov.vn/fdi vào mục Hướng dẫn sử dụng để tải Tờ khai đề nghị cấp tài khoản, điền đầy đủ thông tin vào tờ khai và gửi đến Ban quản lý Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore (Tầng 3A, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

Bước 2: Ban quản lý Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore cấp tài khoản cho doanh nghiệp theo đúng quy tắc và gửi thông báo về tên tài khoản và mật khẩu đến email của người phụ trách tài khoản được kê trong tờ khai của doanh nghiệp.

Bước 3: Trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo được cấp tài khoản, Doanh nghiệp phải truy cập vào Hệ thống tại địa chỉ dautunuocngoai.gov.vn/fdi để đổi mật khẩu.

-         Trong quá trình hoạt động của dự án, nếu doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi thông tin liên quan đến nội dung đăng ký tài khoản, đề nghị doanh nghiệp thông báo đến Ban quản lý kèm theo mẫu Tờ khai đề nghị cấp tài khoản.

2.2   Rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu và báo cáo trực tuyến.

-         Sau khi được Ban quản lý cấp tài khoản, Doanh nghiệp có trách nhiệm truy cập vào Hệ thống tại địa chỉ dautunuocngoai.gov.vn/fdi để tự rà soát lại thông tin về dự án của doanh nghiệp và scan Giấy chứng nhận đầu tư (bản mới nhất) để đính kèm lên Hệ thống, thông tin của dự án sau khi được cập nhật sẽ được gửi tự động đến Ban quản lý.

-          Doanh nghiệp truy cập vào Hệ thống tại địa chỉ http://dautunuocngoai.gov.vn/fdi vào mục Hướng dẫn sử dụng vào phần Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tải Tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp báo cáo và cập nhật thông tin dự án

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các doanh nghiệp liên hệ Phòng quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp – Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Sinagpore: ông Đỗ Thành Thăng qua số điện thoại: 0909455248; email: thangdt@binhduong.gov.vn để được hướng dẫn.

Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore thông báo đến các Doanh nghiệp biết thực hiện./.

Thông báo đính kèm: 803.PDF

 
Các tin mới nhận
Ý kiến bạn đọc
Chưa có ý kiến nào
Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Về đầu trang