Thực hiện quyết định 165/2006/QĐ - TTg ngày 14/7/2006 của thủ tướng chính phủ về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật 2 năm một lần, giao cho Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (cơ quan thường trực) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương tổ chức thực hiện. Hội thi sáng tạo kỹ thuật được tổ chức 02 năm 1 lần với mục đích thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của nhân dân lao động trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Căn cứ thông báo số 59/TB-SVHTTDL ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore thông báo cho các cá nhân, tổ chức Nội dung Thể lệ cuộc thi viết tìm hiểu "Bình Dương - 20 năm xây dựng và phát triển".
Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008 đối với chức năng quản lý nhà nước và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư, bổ trợ tư pháp, quy hoạch xây dựng, môi trường, lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế, kinh doanh có điều kiện, việc làm, lao động ngoài nước.
Thực hiện công văn số 1505/SLĐTBXH-VL.ATLĐ ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động, tai nạn và an toàn vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm 2016. Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam –Singpore đề nghị Tổng giám đốc doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh sản xuất, Trưởng văn phòng đại diện trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A và Mapletree thực hiện báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động, tai nạn và an toàn vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm 2016
Thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính của Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính tại Ban.
Kính gửi: Các doanh nghiệp Trong khi chờ đợi sự phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Xây dựng và lĩnh vực Môi trường của Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore, Ban Quản lý đề nghị các doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Xây dựng và lĩnh vực Môi trường theo Bộ thủ tục hành chính tạm thời của Ban Quản lý.
Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam –Singpore đề nghị Tổng giám đốc doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh sản xuất, Trưởng văn phòng đại diện trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A và Mapletree thực hiện báo cáo định kỳ tình hình lao động 06 tháng đầu năm 2015.
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore xin trân trọng thông báo, giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Nguyễn Thành Trung – Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đến các cơ quan, đơn vị biết để tiện liên hệ công tác (số điện thoại liên hệ: 0913 761 932, địa chỉ email: trungnt.dt@binhduong.gov.vn).
TTĐT - Chiều 04-11, tại Văn phòng Tỉnh ủy, ông Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Phạm Văn Cành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và quyết định nghỉ hưu cho cán bộ một số sở, ban, ngành, doanh nghiệp của tỉnh Bình Dương.
TTĐT - Chiều 26-8, tại Phòng họp UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hùng Dũng đã chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Kinh tế Đài Loan do ông Thẩm Vinh Tân - Thứ trưởng Bộ Kinh tế làm trưởng đoàn về tình hình hỗ trợ thiệt hại cho doanh nghiệp Đài Loan trong sự cố ngày 13/5/2014.

Tin tức và sự kiện

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Dương lần thứ VII năm (2015 - 2017)

Thực hiện quyết định 165/2006/QĐ - TTg ngày 14/7/2006 của thủ tướng chính phủ về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật 2 năm một lần, giao cho Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (cơ quan thường trực) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương tổ chức thực hiện. Hội thi sáng tạo kỹ thuật được tổ chức 02 năm 1 lần với mục đích thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của nhân dân lao động trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Về đầu trang