Thực hiện công văn số 302/SLĐTBXH-VL.ATLĐ ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thông báo thực hiện văn bản mới ban hành. Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đề nghị các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A và Khu công nghiệp Mapletree thực hiện Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
TTĐT - Ngày 11/10/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm đã ký Quyết định số 2692/QĐ-UBND và Quyết định số 2693/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 192 doanh nhân và 13 chủ trang trại có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
TTĐT - Chiều 12-10, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), trao Giấy chứng nhận đầu tư đợt 2 năm 2016 và tuyên dương khen thưởng doanh nhân xuất sắc, chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2016.
TTĐT - Sáng 23-9, tại Trung tâm Hội nghị và Sự kiện Lucky Square, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Bình Dương.
TTĐT - ​Sáng 14-9, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, UBND tỉnh Bình Dương phối hợp với Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.
Thực hiện quyết định 165/2006/QĐ - TTg ngày 14/7/2006 của thủ tướng chính phủ về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật 2 năm một lần, giao cho Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (cơ quan thường trực) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương tổ chức thực hiện. Hội thi sáng tạo kỹ thuật được tổ chức 02 năm 1 lần với mục đích thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của nhân dân lao động trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Căn cứ thông báo số 59/TB-SVHTTDL ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore thông báo cho các cá nhân, tổ chức Nội dung Thể lệ cuộc thi viết tìm hiểu "Bình Dương - 20 năm xây dựng và phát triển".
Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008 đối với chức năng quản lý nhà nước và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư, bổ trợ tư pháp, quy hoạch xây dựng, môi trường, lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế, kinh doanh có điều kiện, việc làm, lao động ngoài nước.
Thực hiện công văn số 1505/SLĐTBXH-VL.ATLĐ ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động, tai nạn và an toàn vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm 2016. Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam –Singpore đề nghị Tổng giám đốc doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh sản xuất, Trưởng văn phòng đại diện trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A và Mapletree thực hiện báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động, tai nạn và an toàn vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm 2016
Thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính của Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính tại Ban.

Tin tức và sự kiện

Khen thưởng 192 doanh nhân và 13 chủ trang trại xuất sắc năm 2016

TTĐT - Ngày 11/10/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm đã ký Quyết định số 2692/QĐ-UBND và Quyết định số 2693/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 192 doanh nhân và 13 chủ trang trại có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

Thông báo của ban

thực hiện Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Thực hiện công văn số 302/SLĐTBXH-VL.ATLĐ ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thông báo thực hiện văn bản mới ban hành. Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đề nghị các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A và Khu công nghiệp Mapletree thực hiện Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
Về đầu trang